Quyết định 840/QĐ-UBND

Quyết định 840/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông (từ chân cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc, quận 2 - quận 9), dự án xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ (quận 7) và dự án xây dựng nút giao thông khu A Nam Sài Gòn do UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 840/QĐ-UBND điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 840/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, CƠ CẤU VỐN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CỦA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG (TỪ CHÂN CẦU PHÚ MỸ ĐẾN CẦU RẠCH CHIẾC, QUẬN 2 - QUẬN 9), DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG TRÊN CAO NỐI TỪ NÚT GIAO THÔNG KHU A NAM SÀI GÒN ĐẾN CẦU PHÚ MỸ (QUẬN 7) VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG KHU A NAM SÀI GÒN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng B.O.T, B.T.O, B.T;
Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 12/BKH-GCNĐTTN ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cho Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ để thực hiện đầu tư dự án Đường dẫn kết nối tới cầu Phú Mỹ;
Căn cứ các Quyết định số 3481/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2006, Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đầu tư các dự án Xây dựng đường vành đai phía Đông (từ chân cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc, quận 2 - quận 9), dự án Xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ và dự án Xây dựng nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 863/SKHĐT-XD ngày 19 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chi tiết tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án Xây dựng đường vành đai phía Đông (từ chân cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc, quận 2 - quận 9), dự án Xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ và dự án Xây dựng nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn, nêu tại các Quyết định số 3481/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2006, Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần B.O.T cầu Phú Mỹ.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng của các dự án (không bao gồm lãi vay và lãi bảo toàn vốn trong thời gian xây dựng):

Số thứ tự

Tên dự án

Tổng mức đầu tư
(tỷ đồng)

1

Xây dựng đường vành đai phía Đông (từ chân cầu Phú Mỹ đến cầu Rạch Chiếc, quận 2 - quận 9).

379,344

2

Xây dựng đường trên cao nối từ nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn đến cầu Phú Mỹ.

563,384

3

Xây dựng nút giao thông Khu A Nam Sài Gòn

332,110

 

3. Nguồn vốn và cơ cấu vốn đầu tư:

- Vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư: 20% (Hai mươi phần trăm) tổng mức đầu tư.

- Vốn chủ đầu tư vay, huy động: 80% (Tám mươi phần trăm) tổng mức đầu tư

4. Thời gian xây dựng công trình: Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập, vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các Quyết định số 3481/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2006, Quyết định số 5006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần BOT Cầu Phú Mỹ có trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu.

- Đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện các công việc thiết kế, thi công xây dựng công trình.

- Bổ sung hoàn chỉnh và thực hiện các nội dung đã được nêu trong Giấy Chứng nhận đầu tư công trình Đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ, số 12/BKH-GCNĐTTN ngày 22 tháng 01 năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để hoàn chỉnh và tổ chức ký kết Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (B.T) dự án Đường dẫn kết nối với cầu Phú Mỹ (là kết hợp các dự án nói tại Điều 1).

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận
:
- Như điều 4;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Thg) MH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 840/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu840/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 840/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 840/QĐ-UBND điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 840/QĐ-UBND điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu840/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 840/QĐ-UBND điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 840/QĐ-UBND điều chỉnh tên chủ đầu tư, nguồn vốn đầu tư, cơ cấu vốn và thời gian thực hiện của các dự án xây dựng đường vành đai phía đông

            • 26/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực