Quyết định 841/QĐ-UBND

Quyết định 841/QÐ-UBND năm 2011 công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 841/QÐ-UBND công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 2983/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính của Sở GTVT và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 841/QÐ-UBND công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 841/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỦY BỎ HAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành; Công văn số 1310/BGTVT-PC ngày 11 tháng 3 năm 2011 về việc bãi bỏ thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 499/TTr-SGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố hủy bỏ 02 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (được quy định tại Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010) (có danh mục hủy bỏ kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ CỦA LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Công bố hủy bỏ kèm theo Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

III. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1

Cấp Chứng chỉ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa

2

Cấp lại Chứng chỉ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 841/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu841/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2011
Ngày hiệu lực04/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 841/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 841/QÐ-UBND công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 841/QÐ-UBND công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu841/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýTrần Thanh Mẫn
       Ngày ban hành04/04/2011
       Ngày hiệu lực04/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/11/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 841/QÐ-UBND công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 841/QÐ-UBND công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính