Quyết định 842/QĐ-TTg

Quyết định 842/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 842/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 842/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 866/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác năm 2007 của tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN; TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3), H 10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẬP THỂ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 842/QĐ-TTg, ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau;

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau;

3. Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Cà Mau.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 842/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu842/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 842/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 842/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 842/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu842/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 842/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 842/QĐ-TTg tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

            • 04/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực