Quyết định 843/QĐ-UBND

Quyết định 843/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 843/QĐ-UBND 2018 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư Phú Quốc Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 843/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch - dân cư Bắc và Nam Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch và dân cư làng chài Vũng Trâu Nằm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2000, quy mô 370ha;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tại Tờ trình số 15/TTr-BQLKKTPQ ngày 20 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang năm 2018; Tờ trình số 18/TTr-BQLKKTPQ ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc bổ sung diện tích khu du lịch sinh thái Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang năm 2018 (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tổ chức công bố danh mục dự án, làm bên mời thầu và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Theo Điều 3 của QĐ;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- BQL Khu kinh tế Phú Quốc (03);
- LĐVP, P.KTTH, P.KTCN, P.TH;
- Lưu: VP, dvbang (01).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Vũ Hồng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

TT

Tên dự án

Đa điểm

Diện tích đất quy hoạch (ha)

Hiện trạng khu đất

Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt

Chỉ tiêu quy hoạch

Bên mi thầu

1

Dự án đầu tư xây dựng Khu bệnh viện kết hợp nghỉ dưỡng

Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

10,14

Đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm,...

Bệnh viện - Trung tâm Điều dưỡng Bãi Trường và đất công viên cây xanh

Bệnh viện 500 giường

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

2

Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng

Khu du lịch sinh thái Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc

42,66

Đất nông nghiệp

Đất du lịch cao cấp

Có khả năng phục vụ cho khoảng 1.200- 1.600 khách/ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

3

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải

Ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

5,25

Đất rừng phòng hộ

Khu liên hợp xử lý chất thải

Công suất xử lý 150 tấn rác/ngày

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 843/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu843/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2018
Ngày hiệu lực09/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 843/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 843/QĐ-UBND 2018 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư Phú Quốc Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 843/QĐ-UBND 2018 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư Phú Quốc Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu843/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành09/04/2018
        Ngày hiệu lực09/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 843/QĐ-UBND 2018 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư Phú Quốc Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 843/QĐ-UBND 2018 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư Phú Quốc Kiên Giang

            • 09/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực