Quyết định 844/QĐ-TTg

Quyết định 844/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 844/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 844/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 2950/TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 865/TTr - BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 16 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN; TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3), H 10

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Nhà máy Rượu vang Đà Lạt thuộc Công ty cổ phẩn Thực phẩm, tỉnh Lâm Đồng;

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Bà Phùng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Lâm Đồng;

2. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Phòng Đoàn thể - Chính quyền thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng.

3. Ông Cao Xuân Khản, Giám đốc Trung tâm khuyến công, tỉnh Lâm Đồng;

4. Bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

5. Ông Đặng Đình Mùi, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

6. Ông Phan Xuân Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng;

7. Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng;

8. Ông Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;

9. Bà Trương Thị Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;

10. Ông Phạm Văn Anh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm tỉnh Lâm Đồng;

11. Ông Võ Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

12. Ông Trần Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng;

13. Ông Nguyễn Xuân Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng;

14. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

15. Ông Đỗ Phú Quới, Bí thư Huyện ủy huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng;

16. Ông Nguyễn Tiến Quỳ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, tỉnh Lâm Đồng.

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 844/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu844/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 844/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 844/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 844/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu844/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 844/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 844/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 04/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực