Quyết định 845/QĐ-TTg

Quyết định 845/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 845/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 845/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Tờ trình số 1023/BHXH-TĐKT ngày 21 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 861/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 tập thể và 10 cá nhân thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận
:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 845/QĐ-TTg, ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Báo Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2. Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đăk Lăk, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

4. Phòng Quản lý Tài chính thuộc Ban Kế hoạch Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

5. Phòng Chế độ chính sách thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

6. Phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

7. Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Dương thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

8. Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

9. Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

10. Bảo hiểm xã hội huyện Phổ Yên thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

11. Bảo hiểm xã hội thành phố Hạ Long thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

12. Bảo hiểm xã hội thành phố Lạng Sơn thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

13. Bảo hiểm xã hội huyện Lệ Thủy thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

14. Bảo hiểm xã hội huyện Thuận An thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

15. Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

16. Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Long thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

17. Bảo hiểm xã hội thành phố Tuy Hòa thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Đoàn Bách, Phó trưởng ban Ban Chi bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó trưởng ban Ban Chế độ chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

3. Bà Huỳnh Thị Bạch Yến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

4. Ông Nguyễn Chí Tuyến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

5. Bà Dương Thị Hảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Trọng Nam, Trưởng phòng, Phòng Thu bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

7. Ông Nguyễn Đình Vân, Phó trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

8. Ông Nguyễn Quang Sáng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Sách thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

9. Ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Phổ Yên, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

10. Bà Phạm Thị Ngọc Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Vĩnh Long thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 845/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu845/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 845/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 845/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 845/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu845/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 845/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 845/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 04/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực