Quyết định 845/QĐ-UBND

Quyết định 845/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 845/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu Nam Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 845/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN HẢI HẬU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hải Hậu;

Căn cứ Văn bản số 109/UBND-VP3 ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Nam Định về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất của công ty TNHH Tuấn Triều tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 91/TTr-UBND ngày 04/4/2016 của UBND huyện Hải Hậu, 806/TTr-STNMT ngày 19/4/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hải Hậu, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh diện tích 4,30 ha đất cơ sở y tế tại vị trí tờ bản đồ số 04, thửa đất số 245 sang quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu.

2. Hủy bỏ diện tích quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của xã Hải Quang, xã Hải Long, xã Hải Lộc, xã Hải Cường để thực hiện quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại điểm 1 quyết định này, như sau:

- Xã Hải Quang, hủy bỏ diện tích tại tờ bản đồ số 14, thửa số 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 113, 114, 124 -135 với diện tích 1,0 ha sử dụng vào đất trồng lúa.

- Xã Hải Long, hủy bỏ diện tích tại tờ bản đồ số 10, thửa số 15, 286, 287, 288 với diện tích 0,28 ha sử dụng vào đất trồng lúa.

- Xã Hải Lộc, hủy bỏ diện tích tại tờ bản đồ số 3, thửa số 2, 8, 9, 10, 156, 1 với diện tích 0,50 ha sử dụng vào đất trồng lúa.

- Xã Hải Cường, hủy bỏ diện tích tại tờ bản đồ số 22, thửa số 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 với diện tích 2,52 ha sử dụng vào đất trồng lúa (LUC) 2,49 ha, đất bằng trồng cây hàng năm khác 0,03 ha.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

4. Cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu; Chủ tịch UBND các xã: Hải Hưng, Hải Quang, Hải Long, Hải Lộc, Hải Cường; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 845/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu845/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 845/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 845/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu Nam Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 845/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu Nam Định 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu845/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 845/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu Nam Định 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 845/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hậu Nam Định 2016

            • 22/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực