Quyết định 846/QĐ-BKHCN

Quyết định 846/QĐ-BKHCN năm 2007 thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 846/QĐ-BKHCN thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 846/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp và Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
Căn cứ nghị quyết của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Viện có chức năng tiến hành các hoạt động nghiên cứu lý luận, khoa học về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ; tham mưu, tư vấn, giám định về sở hữu trí tuệ.

Điều 2. Ông Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện trình Bộ trưởng ban hành.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Viện trưởng Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 


Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 846/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu846/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2007
Ngày hiệu lực24/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 846/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 846/QĐ-BKHCN thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 846/QĐ-BKHCN thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu846/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành24/05/2007
        Ngày hiệu lực24/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 846/QĐ-BKHCN thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 846/QĐ-BKHCN thành lập Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

           • 24/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực