Quyết định 846/QĐ-TCHQ

Quyết định 846/QĐ-TCHQ năm 2015 giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 846/QĐ-TCHQ 2015 giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TỔ TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA VÀ ASEAN THUỘC BAN CẢI CÁCH, HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-BTC ngày 12/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan;

Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển nhiệm vụ đại diện cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN từ Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan sang Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-TCHQ ngày 13/10/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thành lập và quy định nhiệm vụ các Tổ Nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan được thành lập theo Quyết định số 2715/QĐ-TCHQ ngày 13/10/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 846/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu846/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2015
Ngày hiệu lực01/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 846/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 846/QĐ-TCHQ 2015 giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 846/QĐ-TCHQ 2015 giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu846/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành27/03/2015
        Ngày hiệu lực01/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 846/QĐ-TCHQ 2015 giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 846/QĐ-TCHQ 2015 giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN

            • 27/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực