Quyết định 85/2002/QĐ-UB

Quyết định 85/2002/QĐ-UB điều chỉnh Điều 4 Quyết định 33/2001/QĐ-UB về mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 85/2002/QĐ-UB mức lãi suất cố định xét hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh Quyết định 33/2001/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2001/QĐ-UB NGÀY 8/6/2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỨC LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH ĐỂ XÉT HỖ TRỢ MỘT PHẦN LÃI SUẤT TIỀN VAY CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 8/6/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc ban hành qui định cấp phát và quản lý khoản, hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.
Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại báo cáo số 1276/TCDN ngày 16/5/2002 và ý kiến thống nhất ngày 16/5/2001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Điều chỉnh Điều 4 Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 8/6/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về mức lãi suất cố định để xét hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 2002 là : 0,4%/tháng.

 Mức lãi suất cố định qui định tại điều 1 của quyết định này áp dụng chung cho cả phần vay nội tệ và phần vay ngoại tệ, tỷ giá qui đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam để tính mức hỗ trợ được áp dụng theo tỷ giá liên ngân hàng công bố ngày 1/4/2002 (15.180 đồng/USD).

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Các nội dung khác được giữ nguyên như qui định tại Quyết định số 33/2001/QĐ-UB ngày 8/6/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc: Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Giám đốc các DNNN thuộc Thành phố được hưởng khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay từ Ngân sách Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2002
Ngày hiệu lực07/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 85/2002/QĐ-UB mức lãi suất cố định xét hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh Quyết định 33/2001/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 85/2002/QĐ-UB mức lãi suất cố định xét hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh Quyết định 33/2001/QĐ-UB
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu85/2002/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýPhan Văn Vượng
       Ngày ban hành07/06/2002
       Ngày hiệu lực07/06/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 85/2002/QĐ-UB mức lãi suất cố định xét hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh Quyết định 33/2001/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/2002/QĐ-UB mức lãi suất cố định xét hỗ trợ lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh Quyết định 33/2001/QĐ-UB

           • 07/06/2002

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2002

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực