Quyết định 85/QĐ-UBND

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ĐIỀU CHỈNH, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 185/TTr-SGTVT ngày 11/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

Chuyển tuyến đường hiện có đi qua UBND xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh (từ giao với Quốc lộ 10 đến giao với Đường tỉnh ĐT.480C) dài 2,7Km hiện nay do UBND huyện Yên Khánh quản lý thành đường tỉnh và ghép nối vào tuyến đường tỉnh ĐT.481B (Thông - Khánh Nhạc - Kiến Thái - Kim Đài).

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên Khánh và các đơn vị liên quan thực hiện việc giao nhận các tuyến đường trên theo đúng quy định; đồng thời có trách nhiệm quản lý, khai thác hiệu quả và bảo trì theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, VP4.
MH02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu85/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 85/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu85/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh phân cấp quản lý đường tỉnh Ninh Bình

            • 17/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực