Quyết định 850/QĐ-BKHCN

Quyết định 850/QĐ-BKHCN năm 2009 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 850/QĐ-BKHCN năm 2009 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 850/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các tổ chức chứng nhận dưới đây thực hiện việc chứng nhận hợp quy:

1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (QUATEST 1)

Địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: số 97 Lý Thái Tổ - TP. Đà Nẵng.

Điều 2. Lĩnh vực, đối tượng chứng nhận hợp quy: Xăng và nhiên liệu điêzen phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2007/BKHCN ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc đánh giá chứng nhận hợp quy xăng và nhiên liệu điêzen được thực hiện theo Quyết định số 656/QĐ-TĐC ngày 14/5/2009 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Các tổ chức có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu VP, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 850/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu850/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực20/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 850/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 850/QĐ-BKHCN năm 2009 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 850/QĐ-BKHCN năm 2009 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu850/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành20/05/2009
        Ngày hiệu lực20/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 850/QĐ-BKHCN năm 2009 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 850/QĐ-BKHCN năm 2009 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy

         • 20/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực