Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 851/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án SXTN thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020”. Hội đồng bao gồm các thành viên có trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện đề tài và báo cáo kết quả nghiệm thu về Bộ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHCN
(Kèm theo Quyết định số 851/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Cá nhân, tổ chức chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Đại học Nông nghiệp HN

1. Hội đồng KHCN

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Trần Duy Quý

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

TS. Nguyễn Như Hải

Cục Trồng trọt

Ủy viên

4

GS.TS. Hoàng Minh Tấn

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Ủy viên

5

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên Phản biện

6

TS. Trịnh Khắc Quang

Viện Nghiên cứu rau quả

Ủy viên

7

GS.TS. Đỗ Năng Vịnh

Viện Di truyền Nông nghiệp

Ủy viên Phản biện

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Viện Khoa học Nông nghiệp

Ủy viên Phản biện

9

TS. Ngô Vĩnh Viễn

Viện Bảo vệ thực vật

Ủy viên

Thư ký hành chính;

ThS. Trần Tuấn Quỳnh - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

ThS. Đỗ Thị Hương Lam - Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 851/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu851/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2012
Ngày hiệu lực18/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 851/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu851/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành18/04/2012
        Ngày hiệu lực18/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 851/QĐ-BNN-KHCN thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ

            • 18/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực