Quyết định 851/QĐ-TTg

Quyết định 851/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 851/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 851/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 968/PTM-TĐKT ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 873/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 tập thể và 18 cá nhân thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 04/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

2. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng;

3. Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

4. Ban Tổ chức cán bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

5. Ban Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

6. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

7. Văn phòng Giới sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

8. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ;

9. Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

2. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

3. Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

4. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

5. Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng ban Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

6. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

7. Ông Vũ Anh Dũng, Trưởng ban Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

8. Bà Nguyễn Thị Sơn, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

9. Ông Phí Văn Dực, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng;

10. Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu;

11. Ông Phạm Hoàng Tiến, Phó Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

12. Ông Nguyễn Bắc Hà, Phó Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

13. Ông Phan Hồng Giang, Phó Chánh Văn phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

14. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Trưởng ban Ban Hội viên và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

15. Ông Võ Tân Thành, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

16. Ông Võ Hùng Dũng, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ;

17. Ông Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng;

18. Ông Nguyễn Diễn, Phó Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng;

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 851/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu851/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2008
Ngày hiệu lực04/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 851/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 851/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 851/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu851/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/07/2008
        Ngày hiệu lực04/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 851/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 851/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 04/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực