Quyết định 851/QĐ-UB

Quyết định 851/QĐ-UB năm 1977 về việc tiến hành kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1 và quận 3 thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 851/QĐ-UB kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và TP HCM tại quận 1,3 đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 851/QĐ-UB kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và TP HCM tại quận 1,3


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 851/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH KIỂM TRA ĐĂNG KÝ TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC, NHÀ Ở CỦA CÁC CƠ QUAN, XÍ NGHIỆP ĐOÀN THỂ THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI QUẬN I VÀ QUẬN III THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
Căn cứ Quyết định số 74/CP ngày 23-3-1977 của Hội đồng Chánh phủ về việc kê khai đăng ký nhà cửa tại các đô thị thuộc các tỉnh phía Nam ;
Xét đề nghị của Ông Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay tiến hành theo thủ tục khẩn cấp việc kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà dùng làm việc và nhà dùng để ở của các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể thuộc diện Trung ương và diện Thành phố quản lý đặt trong phạm vi Quận I (Một) và Quận III (Ba).

Điều 2. Giao Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng chủ trì tổ chức việc kiểm tra đăng ký nầy. Các Ủy ban nhân dân Quận, Công an Quận và Ủy ban nhân dân các Phường trong hai Quận trên có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng để tiến hành khẩn cấp việc kiểm tra nầy và phải hoàn thành phố thời hạn 7 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quản lý Nhà đất và công trình công cộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Công an Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Phường trong hai Quận I và III chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- VP/PTT ở Tp. Hồ Chí Minh “để báo cáo”
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 851/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu851/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/1977
Ngày hiệu lực11/07/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 851/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 851/QĐ-UB kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và TP HCM tại quận 1,3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 851/QĐ-UB kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và TP HCM tại quận 1,3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu851/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành11/07/1977
        Ngày hiệu lực11/07/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 851/QĐ-UB kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và TP HCM tại quận 1,3

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 851/QĐ-UB kiểm tra đăng ký trụ sở, nhà làm việc, nhà ở các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể thuộc trung ương và TP HCM tại quận 1,3