Quyết định 8518/QĐ-BCT

Quyết định 8518/QĐ-BCT năm 2015 điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 8518/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8518/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA ĐIỂM CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN ĐI QUA TỈNH THANH HÓA THUỘC “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 6305/UBND-KTTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa thuộc “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, có xét đến năm 2030, cụ thể như sau:

Chuyển vị trí cửa hàng xăng dầu tại lý trình Km 568+550, phải tuyến, sang vị trí tại lý trình Km 568+750, phải tuyến.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, KHĐT;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- Sở Công Thương Thanh Hóa;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8518/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8518/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8518/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 8518/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8518/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8518/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýNguyễn Cẩm Tú
       Ngày ban hành13/08/2015
       Ngày hiệu lực13/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8518/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8518/QĐ-BCT điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu đoạn đi qua tỉnh Thanh Hóa

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực