Quyết định 856/QĐ-BXD

Quyết định 856/QĐ-BXD năm 2011 phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, công nghiệp lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 856/QĐ-BXD phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 856/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP LƯU VỰC HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-BXD ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạchhệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư, khu công nghiệp lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2030:

Tổng giá trị dự toán chi phí thực hiện dự án: 4.953.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi ba triệuđồng); cóphụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch theo đúng nhiệm vụ và nội dung dự toán đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ,tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý vốn sự nghiệp dành cho công tác quy hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Cục Hạ tầng kỹ thuật;
- Vụ KTQH
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 856/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu856/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2011
Ngày hiệu lực16/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 856/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 856/QĐ-BXD phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 856/QĐ-BXD phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu856/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành16/09/2011
        Ngày hiệu lực16/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 856/QĐ-BXD phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 856/QĐ-BXD phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án Quy hoạch

            • 16/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực