Quyết định 856/QĐ-UBND

Quyết định 856/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 856/QĐ-UBND 2014 xếp hạng doanh nghiệp TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 51/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số: 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp lương với thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn tại Tờ trình số: 522/TTr-LĐTBXH ngày 12 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại doanh nghiệp hạng III đối với Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn; thời gian xếp hạng là 03 năm kể từ ngày 01/5/2014.

Điều 2. Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn có trách nhiệm làm thủ tục chuyển, xếp lương đối với viên chức quản lý theo hạng được xếp tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 856/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu856/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2014
Ngày hiệu lực29/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 856/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 856/QĐ-UBND 2014 xếp hạng doanh nghiệp TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 856/QĐ-UBND 2014 xếp hạng doanh nghiệp TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu856/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành29/05/2014
        Ngày hiệu lực29/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 856/QĐ-UBND 2014 xếp hạng doanh nghiệp TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 856/QĐ-UBND 2014 xếp hạng doanh nghiệp TNHH nhà nước một thành viên cấp thoát nước Bắc Kạn

            • 29/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực