Quyết định 86/2017/QĐ-UBND

Quyết định 86/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 86/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2016/QĐ-UBND mẫu nhập khẩu thép An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH MẪU “ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT NHẬP KHẨU THÉP ĐỂ TRỰC TIẾP PHỤC VỤ SẢN XUẤT, GIA CÔNG”; MẪU “BẢN CAM KẾT NHẬP KHẨU THÉP ĐỂ TRỰC TIẾP PHỤC VỤ SẢN XUẤT, GIA CÔNG” THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 28/8/2017 của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động với một số sản phẩm thép;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2165/TTr-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh Ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh AG;
- Trung tâm CB-TH (đăng công báo);
- LĐVP, KTN, NC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu86/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 86/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2016/QĐ-UBND mẫu nhập khẩu thép An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 86/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2016/QĐ-UBND mẫu nhập khẩu thép An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu86/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành07/12/2017
       Ngày hiệu lực19/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 86/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2016/QĐ-UBND mẫu nhập khẩu thép An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 86/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 13/2016/QĐ-UBND mẫu nhập khẩu thép An Giang

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực