Quyết định 861/QĐ-BTP

Quyết định 861/QĐ-BTP năm 2009 huỷ bỏ công văn 404/TP-THA năm 2005 hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 861/QĐ-BTP huỷ bỏ công văn 404/TP-THA hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 861/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ CÔNG VĂN SỐ 404/TP-THA NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BỘ TƯ PHÁP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Công văn số 404/TP-THA ngày 24 tháng 02 năm 2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Viện KSNDTC;
- Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố TT Trung ương;
- Cục thi hành án Bộ Quốc phòng;
- Thi hành án các quân khu và tương đương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục THADS. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 861/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu861/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 861/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 861/QĐ-BTP huỷ bỏ công văn 404/TP-THA hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 861/QĐ-BTP huỷ bỏ công văn 404/TP-THA hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu861/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành27/04/2009
       Ngày hiệu lực27/04/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 861/QĐ-BTP huỷ bỏ công văn 404/TP-THA hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 861/QĐ-BTP huỷ bỏ công văn 404/TP-THA hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án

           • 27/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực