Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2009 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 863/QĐ-UBND 2009 cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Kạn đã được thay thế bởi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng Bắc Kạn và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 863/QĐ-UBND 2009 cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 02 năm 2008 của liên bộ Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 345/TTr-SNV ngày 14 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng như sau:

1. Vị trí, chức năng:

- Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

- Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 02 năm 2008 của liên bộ Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1. Lãnh đạo Sở:

Sở Xây dựng có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

3.2. Các phòng chuyên môn giúp việc thuộc Sở gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kinh tế Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Xây dựng;

- Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Môi trường xây dựng;

- Phòng Quản lý Quy hoạch, kiến trúc và Phát triển đô thị;

- Phòng Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.

Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn trên.

3.3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng;

- Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng.

3.4. Biên chế:

Biên chế của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu863/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2009
Ngày hiệu lực27/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 863/QĐ-UBND 2009 cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 863/QĐ-UBND 2009 cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu863/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành27/04/2009
        Ngày hiệu lực27/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 863/QĐ-UBND 2009 cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 863/QĐ-UBND 2009 cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng Bắc Kạn