Quyết định 863/QĐ-UBND

Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước Nam Định 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 648/TTr-STC ngày 17/5/2013 về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh năm 2012 chi tiết như sau:

I. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

1. Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định  - Xếp loại A

2. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Nam Định - Xếp loại A

3. Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Rạng Đông - Xếp loại B

4. Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bạch Long - Xếp loại B

II. Doanh nghiệp công ích

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ý Yên - Xếp loại A

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản - Xếp loại A

3. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành - Xếp loại A

4. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Ninh - Xếp loại A

5. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy - Xếp loại A

6. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Hậu - Xếp loại A

7. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nghĩa Hưng - Xếp loại A

8. Công ty TNHH MTV Môi trường Nam Định - xếp loại A

9. Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định - Xếp loại A

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu863/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 863/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước Nam Định 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước Nam Định 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu863/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýĐoàn Hồng Phong
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước Nam Định 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước Nam Định 2012

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực