Quyết định 867/QĐ-UBND

Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2012 cho phép thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 867/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật Lai Châu 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số: 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; Nghị định số: 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Công văn số: 4038/BTP-BTTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu;

Thực hiện Thông báo số: 502-TB/TU ngày 31/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tổ chức bộ máy và cán bộ”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu với nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí pháp lý: Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản, hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải bằng nguồn thu từ phí thành viên, các khoản đóng góp của thành viên và nguồn thu hợp pháp khác.

Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn (được quy định tại Điều 61- Luật Luật sư).

3. Bộ máy điều hành:

- Đại hội luật sư (cơ quan lãnh đạo cao nhất);

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư (cơ quan chấp hành) gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và nhân viên chuyên môn (hoạt động tự nguyện);

- Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật do Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu luật sư bầu ra theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư;

- Các cơ quan giúp việc gồm: Văn phòng Đoàn Luật sư và các ban chuyên trách như: Ban Giám sát; Ban Học tập; Ban Thông tin, Tuyên truyền; Ban Bảo vệ, Chính sách; Ban Tài chính. Ngoài các Ban trên, khi cần đáp ứng nhu cầu công việc Ban Chủ nhiệm có thể quyết định thành lập thêm các ban khác.

4. Kinh phí hoạt động: Từ nguồn đóng góp của các thành viên, các khoản hỗ trợ của cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân và các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Vận động thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 867/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu867/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2012
Ngày hiệu lực22/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 867/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 867/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật Lai Châu 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 867/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật Lai Châu 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu867/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýNguyễn Khắc Chử
        Ngày ban hành22/08/2012
        Ngày hiệu lực22/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 867/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật Lai Châu 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 867/QĐ-UBND thành lập Đoàn Luật Lai Châu 2012

            • 22/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực