Quyết định 869/QĐ-TTg

Quyết định 869/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 869/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 869/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN HỒNG HÀ GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4272-CV/BTCTW ngày 07 tháng 7 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 132-TTr/BCSĐTNMT, ngày 28 tháng 3 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 1469/TTr-BNV ngày 21 tháng 5 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hồng Hà, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ KTN, TTĐT, VPBCS (2);
- Lưu: VT, TCCV. T25

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 869/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu869/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 869/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 869/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 869/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu869/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 869/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 869/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

             • 10/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực