Quyết định 87-NQ/TVQH

Quyết định 87-NQ/TVQH năm 1962 về việc tổ chức Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 87-NQ/TVQH tổ chức Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87-NQ/TVQH

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VĂN PHÒNG ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 25 của luật tổ chức Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Văn phòng Ủy ban Thường Vụ Quốc hội là cơ quan giúp việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoạt động theo quyền hạn và nhiệm vụ ghi trong Hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội.

Điều 2. - Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ:

1. Phục vụ các cuộc họp của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của các Ủy ban của Quốc hội:

- Nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị các dự án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội giao cho;

- Nghiên cứu chương trình và tổ chức các cuộc họp;

- Nghiên cứu thủ tục làm việc của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của các Ủy ban của Quốc hội.

2. Phục vụ việc liên hệ giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Hội đồng Chính phủ và các cơ quan thuộc Hội đồng Chính phủ. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Hội đồng nhân dân địa phương và các đại biểu Quốc hội.

3. Nghiên cứu các vấn đề về bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc chủ trì cuộc tuyển cử đại biểu Quốc hội.

4. Quản lý công tác hành chính của Quốc hội:

- Quản lý các văn kiện và tài liệu của Quốc hội;

- Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, tài sản và tài vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Phục vụ việc tiếp nhân dân, nghiên cứu và đề ra cách giải quyết các đề nghị và nguyện vọng của nhân dân.

6. Phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác đối ngoại.

Điều 3. - Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giúp việc Tổng thư ký có một hay nhiều thư ký Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký giải quyết công việc thường ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác của văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều 4. - Tổ chức văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm có:

- Vụ Hành chính;

- Vụ Pháp chính;

- Vụ Dân chính.

Vụ có thể chia ra nhiều phòng.

Ngoài các Vụ ra, có thể tổ chức những phòng trực thuộc văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc thành lập hoặc bãi bỏ một Vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Nhiệm vụ và tổ chức cụ thể của các Vụ, các phòng do Tổng thư ký quy định.

Điều 5. - Vụ do Vụ trưởng điều khiển; giúp việc Vụ trưởng có thể có một hay nhiều Vụ phó.

Phòng do trưởng phòng điều khiển; giúp việc phó phòng có thể có một hay nhiều phó phòng.

Vụ trưởng, Vụ phó do Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng thư ký.

Trưởng phòng, phó phòng và những cán bộ, công nhân, viên chức khác do Tổng thư ký bổ nhiệm.

Điều 6. - Tổng thư ký của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Trường Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87-NQ/TVQH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu87-NQ/TVQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/1962
Ngày hiệu lực31/01/1962
Ngày công báo14/02/1962
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87-NQ/TVQH

Lược đồ Quyết định 87-NQ/TVQH tổ chức Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 87-NQ/TVQH tổ chức Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu87-NQ/TVQH
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýTrường Chinh
        Ngày ban hành16/01/1962
        Ngày hiệu lực31/01/1962
        Ngày công báo14/02/1962
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 87-NQ/TVQH tổ chức Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 87-NQ/TVQH tổ chức Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội

              • 16/01/1962

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/02/1962

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/01/1962

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực