Quyết định 8707/QĐ-UBND

Quyết định 8707/QĐ-UBND năm 2015 sửa đổi, bổ sung Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” kèm theo Quyết định 2799/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 8707/QĐ-UBND sửa đổi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DẬN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8707/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2799/QĐ-UBND NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2011 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định 4211/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 60/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, mục V của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của UBND TP Đà Nẵng như sau:

“ b) Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia Dự án

- Lĩnh vực: các doanh nghiệp sản xuất, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sau:

+ Sản xuất các mặt hàng thành phố ưu tiên phát triển;

+ Điện, điện tử, tự động hoá; công nghệ thông tin, tin học;

+ Vật liệu xây dựng, sắt thép, vật liệu composit, vật liệu nhẹ;

+ Cơ khí chế tạo;

+ Dệt may, da giày, cao su, nhựa;

+ Sản xuất nông sản, các sản phẩm thuộc ngành thực phẩm, y dược, sản xuất hàng tiêu dùng;

+ Chế biến thủy sản;

+ Chế biến gỗ;

+ Công nghiệp phụ trợ.”

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai quy định nêu tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những nội dung tại Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng không sửa đổi tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UNBD thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KHCN,
Tổng cục TCĐLCL;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- PCT. UBND TP (A. Khương, A.Viết);
- VP UBND: KTN, KTTH, VX (Hiệp);
-
Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
-
Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8707/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8707/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2015
Ngày hiệu lực27/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8707/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8707/QĐ-UBND sửa đổi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8707/QĐ-UBND sửa đổi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8707/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành27/11/2015
       Ngày hiệu lực27/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8707/QĐ-UBND sửa đổi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8707/QĐ-UBND sửa đổi nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa Đà Nẵng

           • 27/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực