Quyết định 872/QĐ-TTg

Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2014 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 872/QĐ-TTg 2014 giảm lãi suất cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 750/QĐ-TTg 2015 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 872/QĐ-TTg 2014 giảm lãi suất cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 872/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Văn bản số 32/TTr-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2014 và Văn bản số 20/TTr-NHCS ngày 01 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

1. Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, giải quyết việc làm, đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (theo Quyết định 365/2004/QĐ-NHNN) là 7,2%/năm (0,6%/tháng). Quy định này thay thế cho quy định tại tiết 1 mục 2 Văn bản số 1212/TTg-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên là 7,2%/năm (0,6%/tháng). Quy định này thay thế cho quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay và lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ; TH, TKBT, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 872/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu872/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2014
Ngày hiệu lực06/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 872/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 872/QĐ-TTg 2014 giảm lãi suất cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 872/QĐ-TTg 2014 giảm lãi suất cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu872/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành06/06/2014
     Ngày hiệu lực06/06/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 872/QĐ-TTg 2014 giảm lãi suất cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 872/QĐ-TTg 2014 giảm lãi suất cho vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội