Quyết định 8726/QĐ-BCT

Quyết định 8726/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 8726/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón đã được thay thế bởi Quyết định 2467/QĐ-BCT hủy bỏ 4352/QĐ-BCT tổ chức thử nghiệm chứng nhận phân bón vô cơ 2016 và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 8726/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8726/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN PHÂN BÓN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Xét hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận đối với phân bón vô cơ ngày 11 tháng 3 năm 2015; hồ sơ bổ sung ngày 03 tháng 4 và ngày 22 tháng 5 năm 2015; hồ sơ báo cáo kết quả khắc phục các phát hiện trong đánh giá chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ ngày 16 tháng 6 và ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert, địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà số 130, phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội thực hiện việc chứng nhận phân bón vô cơ. Phạm vi được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục B (trang 6/7) thuộc Phụ lục công nhận (bổ sung ngày 12 tháng 5 năm 2015) kèm theo chứng chỉ số Z5441113VH do Tổ chức công nhận JAS-ANZ cấp ngày ngày 19 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT,KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8726/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8726/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8726/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 8726/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8726/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8726/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8726/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8726/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón