Quyết định 877/QĐ-TTg

Quyết định 877/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 877/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 877/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa;
Căn cứ văn bản thỏa thuận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chấp hành Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Bà Hà Thị Liên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

4. Thành viên Ban Quản lý:

- Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Bà H'Ngăm NiêKđăm, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Ông Đỗ Quang Bích, Phó Trưởng Ban Tổ chức – Chính sách Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Điều 2. Thường trực Ban Quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban.

Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương có Văn phòng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa do Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương quyết định thành lập.

Điều 3. Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương và Thường trực Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT  BY;
- NHCSXH;
- NHPTVN;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 877/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu877/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo24/07/2008
Số công báoTừ số 419 đến số 420
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 877/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 877/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 877/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu877/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo24/07/2008
        Số công báoTừ số 419 đến số 420
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 877/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 877/QĐ-TTg thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

           • 10/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực