Quyết định 879/QĐ-UBND

Quyết định 879/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 879/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm tham gia chuẩn hóa điểm OCOP Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC SẢN PHẨM THAM GIA THỰC HIỆN CHUẨN HÓA ĐIỂM SẢN PHẨM OCOP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Quyết định số 490/QĐTTg ngày 9/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mỗi xã Một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020, về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chương trình mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 666/TTr-SNN ngày 23 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều. Phê duyệt danh mục sản phẩm tham gia thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Nhóm sản phẩm thực phẩm (06 sản phẩm)

- Cá Lăng Sông Đà, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh.

- Cá Rô phi Sông Đà, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Cường Thịnh.

- Miến Dong Chiến Thọ, Hộ kinh doanh Đỗ Quang Chiến, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn.

- Măng Kim chi, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Kim Bôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy.

- Cam quả, Hợp tác xã Hà Phong, huyện Cao Phong.

- Gà Lạc Thủy, Hợp tác xã Chăn nuôi gà Lạc Thủy, xã An Bình, Huyện Lạc Thủy.

2. Nhóm sản phẩm đồ uống (02 sản phẩm)

- Nước cam ép lên men, Hợp tác xã Hà Phong, huyện Cao Phong.

- Chè San tuyết, Công ty TNHH Phương Huyền, thành phố Hòa Bình.

3. Nhóm sản phẩm Dược liệu (02 sản phẩm)

- Trà túi lọc SaChi, Công ty InCa Việt Nam, thành phố Hòa Bình.

- Cao Cà gai leo, HTX nông nghiệp Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

4. Nhóm sản phẩm Vải, may mặc (01 sản phẩm)

- Dệt thổ cẩm Mai Châu, xã Chiềng Châu, Mai Châu.

5. Nhóm thủ công mỹ nghệ - Đồ lưu niệm (01 sn phẩm)

- Dệt thổ cẩm Mai Châu, xã Chiềng Châu, Mai Châu.

6. Nhóm sản phẩm Dịch vụ, Du lịch cộng đồng (01 sản phẩm)

- Khu du lịch Home Stay Bản Lác, huyện Mai Châu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chuẩn hóa và thẩm định dự toán chi tiết theo quy định các điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Giao các Sở, Ban, Ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công phối hợp tổ chức thực hiện chuẩn hóa điểm sản phẩm OCOP năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thtrưởng các cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Du lịch tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (Hg35).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 879/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu879/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 879/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 879/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm tham gia chuẩn hóa điểm OCOP Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 879/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm tham gia chuẩn hóa điểm OCOP Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu879/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 879/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm tham gia chuẩn hóa điểm OCOP Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 879/QĐ-UBND 2019 danh mục sản phẩm tham gia chuẩn hóa điểm OCOP Hòa Bình

            • 26/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực