Quyết định 879/QĐ-UBND

Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2012 quy định tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí thẩm định đồ án quy hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2012 tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí thẩm định đồ án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 122/TTr-STC ngày 11/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tỷ lệ trích cho việc thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Trích 75% trên tổng số kinh phí thu được từ nguồn thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch để lại tại đơn vị để trang trải chi phí thẩm định.

2. Số kinh phí 25% còn lại, đơn vị nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TCTM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 879/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu879/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2012
Ngày hiệu lực18/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 879/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2012 tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí thẩm định đồ án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2012 tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí thẩm định đồ án
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu879/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýTrần Hiếu
        Ngày ban hành18/04/2012
        Ngày hiệu lực18/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2012 tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí thẩm định đồ án

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2012 tỷ lệ để lại từ nguồn thu phí thẩm định đồ án

            • 18/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực