Quyết định 88/2001/QĐ-TTg

Quyết định 88/2001/QĐ-TTg về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 88/2001/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 88/2001/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp nhà nước đối với cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

1. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng, xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp hạng đặc biệt.

2. Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, xếp lương theo bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp theo hạng thực tế đạt được của từng chi nhánh.

Trong 03 năm đầu, do chưa có chỉ tiêu xây dựng tiêu chuẩn xếp hạng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạm thời vận dụng xếp hạng cho các chi nhánh.

3. Cán bộ, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ xếp lương theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp.

Điều 2. Các thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp quy định tại Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3.

1. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được áp dụng hệ số tăng thêm tiền lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước với các điều kiện:

a) Bảo đảm an toàn về vốn do Nhà nước cấp;

b) Tốc độ tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động bình quân.

Căn cứ vào cơ chế, phương thức và hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính thẩm định đơn giá tiền lương cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trên cơ sở bảo đảm các điều kiện quy định nói trên.

2. Trong 03 năm đầu, do chưa có đủ chỉ tiêu để giao đơn giá tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu áp dụng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để bảo đảm tiền lương và thu nhập hợp lý.

Điều 4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2001.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu88/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo30/06/2001
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 88/2001/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 88/2001/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu88/2001/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành05/06/2001
        Ngày hiệu lực01/07/2001
        Ngày công báo30/06/2001
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 88/2001/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 88/2001/QĐ-TTg chế độ tiền lương phụ cấp cán bộ, viên chức Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

         • 05/06/2001

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/06/2001

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2001

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực