Quyết định 88/2005/QĐ-UB

Quyết định 88/2005/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 88/2005/QĐ-UB quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công tỷ lệ 1/500


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC: PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT MỞ RỘNG PHÍA BẮC VÀ TÂY BẮC KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG, TỶ LỆ 1/500

Địa điểm: tại các phường Đại Kim và Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ  Pháp lệnh Thủ đô Hà nội;
Căn cứ  Nghị định số 08/2005/CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về  quy hoạch xây dựng;
Căn cứ  Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ  Quyết định số 59/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ  lệ 1/2000;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở quy hoạch Kiến trúc tại Tờ trình số 667/TTr –QHKT  ngày 29 tháng  3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500, do Viện Kiến trúc nhiệt đới – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội lập và hoàn thành tháng 03 năm 2005 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô:

1.1. Vị trí:  Khu mở rộng phiá Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công nằm về phía Tây và Tây Nam thành phố Hà Nội, thuộc địa giới hành chính phường Đại Kim và phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

1.2. Ranh giới:

- Phía Bắc và Đông Bắc giáp đường quy hoạch có mặt cắt ngang 40m (đường vành đai 2,5) và khu đô thị mới Định Công.

- Phía Tây Bắc giáp khu dân cư thôn Thượng – Phường Định Công.

- Phía Tây Nam giáp sông Tô Lịch.

- Phía Nam giáp khu di dân dự án thoát nước Hà Nội, khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng và  sông Lừ.

- Phía Đông giáp sông Lừ và khu đô thị mới Bắc Đại Kim - Định Công.

- Phía Đông Nam giáp Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công và dân cư thôn Đại Từ Phường Đại Kim.

1.3. Quy mô:

Tổng diện tích đất trong phạm vi lập quy hoạch: 1.357.650 m2

Trong đó:            Phường Định Công:      1.282.722 m2 (128,27 ha)

                         Phường Đại Kim:          74.928 m2 (7,4928 ha)

Tổng số dân theo quy hoạch khoảng: 20.000 người

2. Mục tiêu:

Cụ thể hoá quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/2000 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 59/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2003 nhằm mục đích hình thành một khu đô thị đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hỗ trợ cho khu dân cư hiện có, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của quận Hoàng Mai và thành phố Hà Nội.

Khớp nối hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc giữa khu xây mới với khu vực dân cư làng xóm hiện có và các khu đô thị mới Định Công, Đại Kim - Định Công, Khu nhà ở Bắc Linh Đàm…

Khai thác có hiệu quả quỹ đất xây dựng, tăng thêm quỹ nhà ở phục vụ cho các nhu cầu của người dân thủ đô, quỹ nhà ở di dân giải phóng mặt bằng, dãn dân nông nghiệp theo quy định, đồng thời tạo được môi trường, điều kiện sống ổn định cho nhân dân trong quá trình đô thị hoá.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, UBND thành phố sẽ xem xét giao chủ đầu tư  tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo đúng quy định quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành và làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

3. Nội dung quy hoạch chi tiết:

3.1. Quy hoạch sử dụng đất đai:

Khu vực nghiên cứu Quy hoạch chi tiết có diện tích đất 1.357.650 m2 với các chức năng sử dụng đất như sau:

a. Đất công cộng khu ở (công trình hỗn hợp): (ký hiệu: HH-1.2, HH-1.1, HH-2.1, HH-2.2, HH-3.1, HH-3.2, HH-3.3, HH-3.4) Bố trí ở trung tâm khu đô thị là các công trình hỗn hợp nhằm đảm bảo phục vụ cho cả khu đô thị. Ngoài ra được bố trí ở trung tâm của 03 đơn vị ở. Diện tích đất xây dựng công trình công cộng khu ở khoảng 70,504 m2.

b. Đất cây xanh, thể dục thể thao: (ký hiệu: CX-1.1, CX-1.2, CX-1.3, CX-2.1, CX-2.2, CX-2.3, CX-2.4, CX-3.1, CX-3.2, CX-3.3, CX-3.4, CX-3.5) Các ô đất công viên cây xanh, thể dục thể thao được bố trí xen kẽ trong các đơn vị ở. Đất cây xanh được bố trí thành hệ thống tạo nên sự liên hoàn giữa các chức năng khác nhau của đơn vị ở đồng thời các dải cây xanh nối các khu đô thị mới với nhau.  Diện tích đất cây xanh, thể dục thể dục thể thao khoảng113.721m2.

c. Đất xây dựng trường phổ thông trung học (ký hiệu TH-3.3): Trong khu vực quy hoạch bố trí 01 trường phổ thông trung học ở trung tâm các đơn vị ở đảm bảo khả năng phục vụ tốt nhất cho khu đô thị và khu vực lân cận. Tổng diện tích trường học khoảng 12.685 m2.

d. Đất công cộng đơn vị ở: (ký hiệu CC-1.1, CC-1.2, CC-1.3, CC-2.1, CC-2.2, CC-2.3, CC-3.1, CC-3.2, CC-3.3, TH-1.1, TH-1.2, TH-2.1, TH-3.1): Đất công cộng đơn vị ở gồm đất nhà trẻ, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, mẫu giáo, trạm y tế, đồn công an…) được phân bố cho từng đơn vị ở, đáp ứng kịp thời nhu cầu và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho mọi người dân đồng thời tạo nên các trung tâm nhà trẻ cho trẻ vui chơi. Tổng diện tích đất công cộng đơn vị ở khoảng 63.851m2.

e. Đất ở: (ký hiệu NO, DD, LX): Đất ở trong khu đô thị bao gồm nhà cao tầng và nhà thấp tầng, đất dãn  dân, đất làng xóm với tổng diện tích: 506.309m2.

Đất ở thấp tầng (ký hiệu NO-1.5, NO-1.8, NO-1.9, NO-3.4, NO-3.5): Các khu nhà ở thấp tầng được bố trí tiếp giáp với các thôn xóm và ven hồ liên kết với khu cây xanh trung tâm và cây xanh hồ Định Công. Tổng diện tích xây dựng nhà thấp tầng: 64.405m2.

Đất ở cao tầng (ký hiệu: NO-1.1, NO-1.2, NO-1.3, NO-1.4, NO-1.6, NO-1.7, NO-2.1, NO-3.1, NO-3.2, NO-3.3) được bố trí bám dọc theo các trục đường lớn tận dụng lợi thế mặt đường, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tổng diện tích đất xây dựng nhà cao tầng:  104.458 m2.

Đất ở dãn dân: (ký hiệu: DD-1.1, DD-1.2, DD-2.1, DD-2.2, DD-3.1, DD-3.2, DD-3.3) phục vụ nhu cầu dãn dân và di dân giải phóng mặt bằng của khu vực. Tổng diện tích đất dãn dân: 43.125 m2.

Đất làng xóm cải tạo chỉnh trang: (ký hiệu: LX-1.1, LX-1.2, LX-2.1, LX-2.2, LX-2.3, LX-2.4, LX-2.5, LX-2.6, LX-2.7, LX-2.8, LX-2.9, LX-2.10, LX-3.1, LX-3.2, LX-3.3, LX-3.4, LX-3.5, LX-3.6) là khu làng xóm hiện có, khi thực hiện dự án được tiến hành cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch. Tổng diện tích đất làng xóm: 294.321 m2.

g) Đất xây dựng bãi đỗ xe: (ký hiệu: ĐX-1.1, ĐX-1.2, ĐX-2.1, ĐX-3.1) Các bãi đỗ xe được bố trí ở vị trí thuận tiện giao thông, đồng thời kết hợp bãi đỗ xe trong khu vực cây xanh để tăng hiệu quả sử dụng đất. Tổng diện tích bãi đỗ xe: 23.199 m2.

h) Đất công trình văn hoá: (ký hiệu: VH-2.1, VH-2.2, VH-2.3, VH-2.4, VH-2.5) gồm chùa, đền và đài tưởng niệm Bác Hồ với tổng diện tích 16.515 m2.

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Chỉ tiêu các loại đất quy hoạch

Diện tích (m2)

Tỷ lệ(%)

 

Tổng diện tích quy hoạch

1.357.650

100,00

 

1

Đất Di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo

16.515

1,22

 

2

Đất quốc phòng

41.458

3,05

 

3

Hồ điều hoà, hồ sen

198.174

14,60

 

4

Sông Lừ (Dự án riêng)

39.358

2,90

 

5

Đất xây dựng trạm cấp nước sạch (Dự án riêng)

3.578

0,26

 

6

Đất khu ở

1.058.567

77,97

100,00

  6.1

Đất công cộng khu ở (đất xây dựng công trình hỗn hợp)

70.504

 

6,66

  6.2

Đất giao thông

233.796

 

22,09

 

- Đất đường giao thông Thành phố

25.970

 

 

 

- Đất đường giao thông khu ở

175.987

 

 

 

-  Đất  đường  ven  sông  Lừ có mặt cắt ngang ³ 13,5m   (dự án riêng)

8.640

 

 

 

- Bãi đỗ xe

23.199

 

 

6.3

Đất cây xanh, TDTT

113.721

 

10,74

6.4

Đất trường Phổ thông trung học (PTTH)

12.685

 

1,20

6.5

Đất ở (gồm 3 đơn vị ở)

627.861

 

59,31

(Đất công cộng đơn vị ở bao gồm: Đất xây dựng trường học, nhà trẻ – mẫu giáo, trạm y tế, Công an phường…)

Các chỉ tiêu cụ thể quy định cho từng ô đất được thống kê trong  bảng sau:

BẢNG CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Ký hiệu ô đất

Chức năng ô đất

DT đất (m2)

DT đất XD (m2)

Mật độ XD (%)

Tầng cao

Diện tích sàn(m2)

Hệ số SDĐ (lần)

Chỉ tiêu đạt được (m2/ng)

Số người (người)

Số học sinh (HS)

 I. Đất công cộng khu ở

(công trình hỗn hợp)

70.504

28.202

40

5,40

152.360

2,16

 

 

 

1

HH-1.2

Công trình hỗn hợp

7.490

2.996

40

5

14.980

2,00

 

 

 

2

HH-1.1

Công trình hỗn hợp

8.537

3.415

40

5

17.074

2,00

 

 

 

3

HH-2.1

Công trình hỗn hợp

14.190

5.676

40

7

39.732

2,80

 

 

 

4

HH-2.2

Công trình hỗn hợp

8.138

3.255

40

5

16.276

2,00

 

 

 

5

HH-3.1

Công trình hỗn hợp

7.610

3044

40

5

15.220

2,00

 

 

 

6

HH-3.2

Công trình hỗn hợp (có bố trí ô đất trạm xăng riêng)

9.513

3805,2

40

5

19.026

2,00

 

 

 

7

HH-3.3

Công trình hỗn hợp

10.944

4377,6

40

5

21.888

2,00

 

 

 

8

HH-3.4

Công trình hỗn hợp

4.082

1632,8

40

5

8.164

2,00

 

 

 

II. Đất trường học cấp III

12.685

3.805,5

30

5

19.028

1,5

 

 

951

1

TH-3.3

Trường  PTTH

12.685

3805,5

30

5

19.028

1,5

 

 

951

III. Đất giao thông

233.796

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ĐX-1.1

Bãi đỗ xe

7.672

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ĐX-1.2

Bãi đỗ xe

6.896

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ĐX-2.1

Bãi đỗ xe

4.559

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ĐX-3.1

Bãi đỗ xe

4.072

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đất đường giao thông thành phố

25.970

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đất đường giao thông khu ở

175.987

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đất đường ven sông Lừ mặt cắt>=13,5m

8.640

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Đất cây xanh, TDTT Khu ở

113.721

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CX-1.1

Đất cây xanh, TDTT

7.252

 

 

 

 

 

 

 

 

2

CX-1.2

Đất cây xanh, TDTT

21.301

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CX-1.3

Đất cây xanh, TDTT

3.624

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CX-2.1

Đất cây xanh, TDTT (có bố trí trạm xăng)

8.945

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CX-2.3

Đất cây xanh, TDTT

4.933

 

 

 

 

 

 

 

 

6

CX-2.2

Đất cây xanh, TDTT

5.333

 

 

 

 

 

 

 

 

7

CX-2.4

Đất cây xanh, TDTT

45.970

 

 

 

 

 

 

 

 

8

CX-3.1

Đất cây xanh, TDTT

1.338

 

 

 

 

 

 

 

 

9

CX-3.2

Đất cây xanh, TDTT

2.811

 

 

 

 

 

 

 

 

10

CX-3.3

Đất cây xanh, TDTT

464

 

 

 

 

 

 

 

 

11

CX-3.4

Đất cây xanh, TDTT

10.959

 

 

 

 

 

 

 

 

12

CX-3.5

Đất cây xanh, TDTT

791

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Đất công trình văn hoá Khu ở

16.515

 

 

 

 

 

 

 

 

1

VH-2.1

Chùa Định Công

5.714

 

 

 

 

 

 

 

 

2

VH-2.2

Chùa Thiên Hoa thôn Hạ

4.546

 

 

 

 

 

 

 

 

3

VH-2.3

Khu tưởng niệm Bác Hồ Phường Định Công

3.334

 

 

 

 

 

 

 

 

4

VH-2.4

Khu tưởng niệm Bác Hồ Phường Định Công

1.209

 

 

 

 

 

 

 

 

5

VH-2.5

Đền Đầm Sen

1.712

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Đất trạm cấp nước sạch

3.578

1.252

35

2,00

2.504

0,70

 

 

 

1

CN-1.1

Trạm cấp nước

3.578

1.252

35

2,00

2.504

0,70

 

 

 

VII. Đất quốc phòng

41.458

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Hồ điều hoà, hồ sen, sông lừ

237.532

 

 

 

 

 

 

 

 

1

HĐH-0.1

Hồ điều hoà

190.000

 

 

 

 

 

 

 

 

2

HS-0.1

Hồ sen

8.174

 

 

 

 

 

 

 

 

3

SL-0.1

Sông Lừ

39.358

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Đất ở  (gồm 3 đơn vị ở)

627.861

221.236

0,35

3,59

793.688

1,26

 

20.000

2.054

1.

Đất Đường vào nhà có mặt cắt <13,5m

57.701

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Đất nhà ở cao tầng, thấp  tầng, Dãn dân, làng xóm, công cộng  của 3 đơn vị ở

570.160

221.236

39

3,59

793.688

1,39

 

20.000

2.054

 Đơn vị  ở số 1 (ĐV1)

NO-1.1

Nhà ở 11 tầng

7.878

2.048

26

11

22.531

2,86

35

644

 

NO-1.2

Nhà ở 11 tầng

11.156

2.901

26

11

31.906

2,86

35

912

 

NO-1.3

Nhà ở 18 tầng

6.834

1.777

26

18

31.983

4,68

35

914

 

NO-1.4

Nhà ở 9 tầng

9.716

3.012

31

9

27.108

2,79

35

774

 

NO-1.6

Nhà ở 9 tầng (QĐ 123)

12.290

3.810

31

9

34.290

2,79

35

980

 

NO-1.7

Nhà ở 9 tầng

8.432

2.614

31

15

39.209

4,65

35

1.120

 

 

Cộng

56.306

16.162

28.7

11.6

187.027

3.32

35

5.344

 

NO-1.5

Nhà ở thấp tầng (biệt thự)

8.317

3.743

45

3

11.228

1,35

60

187

 

NO-1.8

Nhà ở thấp tầng (biệt thự)

12.962

5.833

45

3

17.499

1,35

60

291

 

NO-1.9

Nhà ở thấp tầng (biệt thự)

4.075

1.834

45

3

5.501

1,35

60

92

 

 

Cộng

25.354

11.409

45

3

34.228

1,35

60

570

 

LX-1.1

Đất làng xóm

2.513

1.005

40

2

2.010

0,80

34

59

 

LX-1.2

Đất làng xóm

11.225

4.490

40

2

8.980

0,80

34

263

 

 

Cộng

13.738

5.495

40

2

10.990

0.80

34

322

 

DD-1.1

Đất dãn dân

5.604

2.802

50

3

8.406

1,50

41

206

 

DD-1.2

Đất dãn dân

10.433

5.217

50

3

15.650

1,50

41

384

 

 

Cộng

16.037

8.019

50

3

24.056

1,50

41

590

 

CC-1.1

Công trình nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, trụ sở công an

6.589

2.636

40

2

5.271

0,80

 

 

 

CC-1.3

Công trình nhà trẻ mẫu giáo (cải tạo)

1.301

520

40

2

1.041

0,80

 

 

 

CC-1.2

Công trình nhà trẻ, mẫu giáo

3.531

1.412

40

2

2.825

0,80

 

 

 

TH-1.2

Trường THCS (cải tạo)

4.580

1374

30

3

4.122,00

0,9

 

 

244

TH-1.1

Trường Tiểu học (cải tạo)

6.517

1955,1

30

3

5.865,30

0,9

 

 

466

 

Cộng

22.518

7.898

30

2,42

19.124

0,9

 

 

710

Cộng ĐV1

 

133.953

48.983

37

5,62

275.425

2,06

 

6.826

710

Đơn vị ở số 2 (ĐV2)

NO-2.1

Nhà ở 18 tầng

8.104

2.107

26

18

37.922

4,68

35

1.083

 

 

Cộng

8.104

2.107

26

18

37.922

4.68

35

1.083

 

LX-2.2

Đất làng xóm

15.842

6.337

40

2

12.674

0,80

34

371

 

LX-2.3

Đất làng xóm

32.771

13.108

40

2

26.217

0,80

34

768

 

LX-2.4

Đất làng xóm

40.757

16.303

40

2

32.606

0,80

34

956

 

LX-2.5

Đất làng xóm

36.729

14.692

40

2

29.383

0,80

34

861

 

LX-2.6

Đất làng xóm

4.165

1.666

40

2

3.332

0,80

34

98

 

LX-2.7

Đất làng xóm

8.327

3.331

40

2

6.662

0,80

34

195

 

LX-2.8

Đất làng xóm

6.066

2.426

40

2

4.853

0,80

34

142

 

LX-2.9

Đất làng xóm

4.304

1.722

40

2

3.443

0,80

34

101

 

LX-2.10

Đất làng xóm

3.280

1.312

40

2

2.624

0,80

34

77

 

LX-2.1

Đất làng xóm

15.131

6.052

40

2

12.105

0,80

34

355

 

 

Cộng

167.372

66.949

40

2

133.898

0,80

34

3.924

 

DD-2.2

Đất dãn dân

2.552

1.276

50

3

3.828

1,50

41

94

 

DD-2.1

Đất dãn dân

9.489

4.745

50

3

14.234

1,50

41

349

 

 

Cộng

12.041

6.021

50

3

18.062

1,50

41

443

 

CC-2.3

Công trình nhà trẻ mẫu giáo (cải tạo)

3.661

1.464

40

2

2.929

0,80

 

 

 

CC-2.1

Công trình nhà trẻ, mẫu giáo

4.052

1.621

40

2

3.242

0,80

 

 

 

CC-2.2

UBND phường Định Công, trạm y tế phường Định Công

3.807

1.523

40

2

3.046

0,80

 

 

 

TH-2.1

Trường tiểu học

10.988

3296,4

30

3

9.889,20

0,9

 

 

785

 

Cộng

22.508

7.904

35,12

2,42

19.105

0,85

 

 

785

Cộng ĐV2

 

210.025

82.981

39,51

2,52

208.986

1,00

 

5.450

785

Đơn vị ở Đơn vị ở số 3

(ĐV3)

NO-3.2

Nhà ở 9 tầng

17.566

5.445

31

9

49.005

2,79

35

1.400

 

NO-3.1

Nhà ở 15 tầng (QĐ 123)

8.378

2.597

31

15

38.955

4,65

35

1.113

 

N0-3.3

Nhà ở 9 tầng (QĐ 123)

14.104

4.372

31

9

39.348

2,79

35

1.124

 

 

Cộng

40.048

12.414

31

10,26

127.308

3,18

35

3.637

 

NO-3.4

Nhà ở thấp tầng (biệt thự)

19.927

8.967

45

3

26.901

1,35

60

448

 

NO-3.5

Nhà ở thấp tầng (biệt thự)

19.124

8.606

45

3

25.817

1,35

60

430

 

 

Cộng

39.051

17.573

45

3

52.719

1,35

60

879

 

LX-3.1

Đất làng xóm

32.915

13.166

40

2

26.332

0,80

34

772

 

LX-3.2

Đất làng xóm

22.892

9.157

40

2

18.314

0,80

34

537

 

LX-3.3

Đất làng xóm

36.105

14.442

40

2

28.884

0,80

34

846

 

LX-3.4

Đất làng xóm

9.455

3.782

40

2

7.564

0,80

34

222

 

LX-3.5

Đất làng xóm

8.873

3.549

40

2

7.098

0,80

34

208

 

LX-3.6

Đất làng xóm

2.971

1.188

40

2

2.377

0,80

34

70

 

 

Cộng

113.211

45.284

40

2

90.569

0,80

34

2.654

 

DD-3.1

Đất dãn dân

7.886

3.943

50

3

11.829

1,50

41

290

 

DD-3.3

Đất dãn dân

4.017

2.009

50

3

6.026

1,50

41

148

 

DD-3.2

Đất dãn dân

3.144

1.572

50

3

4.716

1,50

41

116

 

 

Cộng

15.047

7.524

50

3

22.571

1,50

41

554

 

CC-3.1

Trạm y tế phư­ờng Định Công

3.584

1.434

40

2

2.867

0,80

 

 

 

CC-3.3

Công trình nhà trẻ mẫu giáo

2.897

1.159

40

2

2.318

0,80

 

 

 

CC-3.2

Công trình nhà trẻ mẫu giáo (cải tạo)

1.832

733

40

2

1.466

0,80

 

 

 

TH-3.1

Trư­ờng THCS

10.512

3153,6

30

3

9.460,80

0,9

 

 

560

 

Cộng

18.825

6.479

34,42

2,49

16.111

0,86

 

 

560

Cộng ĐV3

 

226.182

89.275

39,5

3,46

309.278

1,37

 

7.724

560

Tổng cộng:

 

1.357.650

254.499

18,7

3,80

967.584

0,71

 

20.000

3.006

 

* Chú giải: A-b.c trong đó A ký hiệu chức năng ô đất, b số thứ tự đơn vị ở, c số thứ tự ô đất theo chức năng của từng đơn vị ở. Ví dụ: Ô đất NO-2.1: Nhà ở xây mới, đơn vị ở số 2, có số thứ tự 1

Tại các ô đất CX-2.1 (chức năng cây xanh công viên) và HH-3.2 (chức năng xây dựng công trình hỗn hợp) bố trí trạm bán xăng dầu với diện tích tối thiểu là 1.500 m2/trạm. Khi thiết kế xây dựng trạm xăng phải đảm bảo cách ly  với các công trình lân cận, đảm bảo theo quy định an toàn về phòng chữa cháy.

Các ô đất NO-1.6, NO-3.1, NO-3.3 với tổng diện tích đất là: 34.772 m2 (khoảng 20% quỹ đất ở mới) là giành để bổ sung vào quỹ nhà ở thành phố theo Quyết định 123/2001/QĐ-UB ngày 6/12/2001 của UBND thành phố Hà Nội.

3.2. Tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan:

- Các công trình công cộng, dịch vụ… bố trí ở trung tâm khu đô thị, giao thông thuận tiện và bán kính phục vụ đến các đơn vị ở ngắn nhất.

- Các khu nhà ở cao tầng bố trí dọc theo đường khu vực mặt cắt 40m và trục đường phân khu vực mặt cắt 30m là trục chính của khu đô thị.

- Các khu nhà ở thấp tầng bố trí xen kẽ trong các đơn vị ở.

- Các nhóm nhà ở bố trí linh hoạt và hình thức kiến trúc phong phú, có trung tâm sinh hoạt cộng đồng là nhà trẻ, trường học và sân chơi.

- Khu vực các thôn xóm được cải tạo chỉnh trang, đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật ; tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá như đền Sen, chùa Liên Hoa, đình thôn Hạ, đài tưởng niệm Bác Hồ nhằm tạo cảnh quan cho khu vực và sinh hoạt văn hoá tinh thần của người dân. Diện tích đất dành cho công tác giãn dân và di dân giải phóng mặt bằng vào khoảng 13-15% so với diện tích làng xóm hiện có.

3.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

3.3.1 Giao thông: 

Khu đô thị Đại Kim -Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc gồm các loại đường sau:

+ Đường phân khu vực theo hướng Đông Bắc – Tây Nam có chiều dài 865m, chiều rộng mặt cắt ngang B=30m gồm lòng đường rộng 15m, vỉa hè hai bên rộng 7,5m là trục chính của khu đô thị đồng thời là hành lang bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật chính.

+ Các đường nhánh: gồm các tuyến đường có 3 làn xe và 2 làn xe, tổng chiều dài là 5.440 m. Đường 3 làn xe gồm tuyến kéo dài từ khu đô  thị Đại Kim- Định Công theo hướng Đông Tây có mặt cắt ngang rộng B=24m (trong đó lòng đường rộng 11,25m, vỉa hè 2 bên rộng 6,5m). Tuyến kéo dài từ khu nhà ở Bắc Linh Đàm theo hướng Nam Bắc – Tây Bắc có mặt cắt ngang rộng 21,25m (trong đó lòng đường rộng 11,25m, vỉa hè hai bên rộng 5,0m). Đường 2 làn xe có tuyến kéo dài từ khu đô thị Đại Kim- Định Công theo hướng Nam Bắc- Tây Bắc có mặt cắt ngang rộng 17,5m (trong đó lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng 5,0m).

+ Đường lớn (đại lộ) hướng Đông Nam – Tây Bắc có mặt cắt ngang rộng 40m gồm hai tuyến đường mỗi tuyến rộng 13,5m cách nhau bởi giải phân cách trồng cây xanh rộng 13m, vỉa hè rộng 3,0m là trục không gian cảnh quan của cả khu vực.

+ Đường biên phía Tây Bắc khu đô thị có mặt cắt ngang rộng B=13,5m  (lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè 2 bên rộng 3,0m), là ranh giới giữa khu đô thị mới với khu làng xóm hiện có (thôn Thượng).

+ Các tuyến đường vào nhà : có mặt cắt ngang rộng 11,5m (trong đó lòng đường rộng 5,5m, vỉa hè hai bên rộng 3,0m) là tuyến giao thông nội bộ trong từng khu chức năng, đảm bảo cho các phương tiện giao thông cơ giới, cứu hoả, cứu thương, thu gom rác thải… có thể đến tận công trình.

+ Các tuyến đường hè – hành lang bảo vệ sông Lừ và sông Tô Lịch theo các dự án riêng do UBND Thành Phố duyệt.

* Giao thông tĩnh: Các bãi đỗ xe được bố trí trong các lô đất ký hiệu ĐX-1.1, ĐX-1.2, ĐX-2.1, ĐX-3.1 có tổng diện tích 2,3199 ha, tiếp giáp với các trục đường chính, bố trí gần khu Trung tâm công cộng. Ngoài ra trong các công trình cao tầng bố trí tầng hầm, tầng 1 để đỗ xe cho chính công trình.

3.3.2 Cấp nước:

Trong giai đoạn đầu (tính đến năm 2010), Chủ đầu tư khu đô thị phải làm hợp đồng với chủ đầu tư trạm cấp nước đang xây dựng tại Phường Định Công (trạm cấp nước này nằm trong ranh giới quy hoạch cấp nước tạm thời cho dự án) để đảm bảo cung cấp nước cho dân cư trong toàn khu quy hoạch.

Giai đoạn sau: nước cấp cho khu quy hoạch được lấy từ ống truyền dẫn D400 dự kiến xây dựng dọc theo trục đường 2,5 (mặt cắt 40 m) ở phía bắc. Nguồn nước do nhà máy nước Nam Dư (đang xây dựng cung cấp) thiết kế đường ống cấp nước đảm bảo được tính toán hợp lý cho hai giai đoạn trên.

Do khả năng lâu dài sẽ có đường ống cấp nước Thành phố theo đường vành đai 2,5 nên đặt thêm đường ống F 400 dọc trục đường 30(m) về phía Đông Bắc (từ trạm cấp đến điểm nối tại ngả giao nhau từ đường 2,5 và đường quy hoạch 30m). Tuyến ống này được đấu nối với tuyến ống truyền dẫn F 600 hiện có trên đường Giải Phóng.

Các tuyến ống cấp nước chôn trong hè đường có độ sâu từ 0,7 - 1,2 m tính đến đỉnh ống.

Các công trình cao dưới 5 tầng lấy nước trực tiếp từ các đường ống đặt theo các trục đường nhánh và đường nội bộ. Các công trình cao trên 5 tầng lấy nước qua bể chứa và hệ thống bơm riêng xây dựng trong từng công trình.

* Cấp nước cứu hoả.

Bố trí trên vỉa hè của 1 số tuyến đường chính các họng cứu hoả. Các họng cứu hoả này sẽ có dự án xây dựng riêng và cần có sự thống nhất của cơ quan phòng cháy chữa cháy cấp Thành phố. Ngoài ra có thể tận dụng các bể chứa nước trong các khu nhà cao tầng, nước sông, hồ để sử dụng khi có hoả hoạn.

3.3.3.  San nền, Thoát nước mưa:

a) San nền :

Cao độ tim đường tại các ngả giao nhau trong khu đô thị được thiết kế trên cơ sở cao độ mực nước tính toán tại vị trí đặt cống cộng với độ sâu chôn cống theo quy định từ 0,7m – 0,9m.

Cao độ nền ô đất trong khu vực được thiết kế theo phương pháp đồng mức, cao độ tối đa và thối thiểu của đường thiết kế san nền được chọn phù hợp với cao độ khống chế chung của khu vực. Có xét tới cao độ san nền của các dự án và công trình đã được xây dựng những năm trước đây để đảm bảo yêu cầu thoát nước, yêu cầu chống lụt úng.

- Cao độ nền thấp nhất Hmin=5,80 m

- Cao độ nền cao nhất Hmax=6,0 m

b). Thoát nước mưa:

Dọc theo các tuyến đường quy hoạch đặt các đường cống f 400 ¸ f 2.000 (mm), chia lưu vực nước theo 3 tuyến thoát nước chính:

- Tuyến cống có kích thước f1000 ¸ f 2000 (mm) chạy dọc theo đường phân khu vực mặt cắt B=30 m đổ ra sông Tô Lịch. Tuyến này thu toàn bộ nước mưa của khu vực xây dựng mới phía Tây Bắc khu đô thị mở rộng.

- Tuyến cống có kích thước f 800 ¸ f 1500 (mm) chạy dọc theo đường nhánh mặt cắt 17,5 (m) đổ ra sông Lừ. Tuyến đường này thu toàn bộ nước mưa của khu vực xây dựng mới phía Nam khu đô thị mới mở rộng.

- Khu vực công viên cây xanh phía Nam khu đất xây dựng đường cống thoát nước mưa đổ trực tiếp ra sông Lừ.

Dọc theo tuyến cống thoát nước dự kiến xây dựng hệ thống giếng thu, giếng thăm để thoát nước mặt; đồng thời là các điểm đấu nối các tuyến cống có kích thước khác nhau hoặc thay đổi hướng tuyến. Trong quá trình sử dụng sau này là nơi nạo vét hoặc bảo dưỡng cống định kỳ.

- Hệ thống cống liên hoàn hồ điều hoà: Hồ Định Công nằm trong hệ thống hồ điều hoà của Thành phố, nằm giữa hồ Đầm Bông và hồ Linh Đàm. Trong hệ thống thoát nước mưa cần xây dựng 2 hệ thống cống ngầm. Hệ thống cống dẫn nước từ Hồ Đầm Bông sang hồ Định Công và hệ thống cống dẫn nước từ hồ Định Công sang hồ Linh Đàm bằng cống bản 2x(3mx3m).

3.3.4. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

a). Thoát nước bẩn:

Về lâu dài, hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn phải được thiết kế riêng. Giai đoạn đầu nước bẩn sau khi được sử lý cục bộ được đấu nối tạm tại một số điểm với hệ thống thoát nước mưa.

Các tuyến cống chính và cống nhánh trong khu vực nghiên cứu được tính toán lưu lượng đảm bảo tiêu thoát nước triệt để cho từng nhóm nhà ở ra tuyến cống chính, trạm bơm, trạm xử lý nước bẩn khu vực.

Nước bẩn sinh hoạt thoát theo hệ thống cống ngầm xây dựng trong vỉa hè dọc theo các tuyến đường, phân luồng vào 3 tuyến cống chính về 2 trạm bơm chuyển bậc: 2 trạm ở phía Nam tiếp giáp với sông Lừ. Nước thải đổ ra sông Tô Lịch về trạm xử lý 3 Thôn.(Chú ý dành đất để làm các trạm xử lý sơ bộ nước thải trước khi đỏ vào sông).

Đối với các thôn xóm hiện có, phải có phương hướng cải tạo và xây dựng hệ thống cống thoát nước bẩn sinh hoạt từ các tuyến đường lớn trong thôn để đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của toàn khu vực.

b).  Vệ sinh môi trường:

Việc thu gom xử lý rác thải được bố trí các khu vực thu gom, trung chuyển, từ đó liên hệ với công ty vệ sinh môi trường đảm nhận chuyển đến khu xử lý rác của Thành phố.

Để việc thu gom được hiệu quả và giữ vệ sinh môi trường tốt:

- Bố trí các thùng rác công cộng ở những nơi tập trung đông người qua lại và trên các hè phố chính.

- Mỗi khu nhà cao tầng xây dựng các bể chứa rác riêng, có phân loại rác.

- Các hộ gia đình tự phân loại rác thải vào túi trước khi cho vào từng bể chứa rác.

Đối với khu vực làng xóm, tổ chức các đội thu gom rác theo từng khu vực vào giờ cố định, rác sau khi thu gom được tập trung theo từng khu vực, sau đó vận chuyển tới nơi quy định của thành phố.

3.3.5. Cấp điện và thông tin liên lạc:

a). Cấp điện

Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy từ tuyến cáp ngầm 22KV đặt dọc theo đường quy hoạch mặt cắt 40m ở phía Bắc, từ trạm 110/220KV Thượng Đình cấp.

Tổng công suất của 09 trạm biến thế: 11.340 KVA. Các trạm được xây riêng. Vị trí, công suất trạm biến thế sẽ được xác định trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

b). Thông tin liên lạc:

Hệ thống đường dây thông tin bưu điện khu quy hoạch được đấu nối từ tuyến cáp quang bưu điện dự kiến xây dựng theo đường quy hoạch mặt cắt 40m ở phía Bắc khu quy hoạch.

Mạng lưới thông tin trong khu vực được thiết kế thông qua mạng cáp gốc từ tổng đài cuả Quận Hoàng Mai đến các tủ trong khu vực.

Hệ thống thông tin liên lạc của khu đô thị được lấy từ tuyến cáp quang bưu điện xây dựng dọc theo đường vành đai 2,5 ở phía Bắc khu đô thị.

Trong khu đô thị xây dựng một tổng đài vệ tinh 10.000 số và 07 tủ cáp khu vực.

Điều 2:

- Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận các bản vẽ theo quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này; chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư là Công ty kinh doanh phát triển nhà Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim và phường Định Công tổ chức công bố, công khai Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; Hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế đô thị trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai có trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; Chủ tịch UBND các phường Đại Kim, Định Công; Giám đốc Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Hà Nội; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 88/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu88/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2005
Ngày hiệu lực02/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 88/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 88/2005/QĐ-UB quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công tỷ lệ 1/500


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 88/2005/QĐ-UB quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công tỷ lệ 1/500
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu88/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành17/06/2005
        Ngày hiệu lực02/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 88/2005/QĐ-UB quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công tỷ lệ 1/500

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 88/2005/QĐ-UB quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc Tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công tỷ lệ 1/500

         • 17/06/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/07/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực