Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT

Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT năm 2009 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 880/QĐ-KH&ĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢI TẠO, MỞ RỘNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UB ngày 17/10/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/04/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành qui định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Văn bản số 10099/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng trung tâm điều khiển chiếu sáng Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10589/TTr-SXD ngày 23/12/2009 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Phòng KH Phát triển Hạ tầng Đô thị ngày /12/2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng Thành phố Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

3. Địa điểm dự kiến xây dựng công trình: Trung tâm điều khiển chiếu sáng Thành phố Hà Nội tại số 66 phố Vân Hồ 3, quận Hai Bà Trưng.

4. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư cải tạo, mở rộng trung tâm điều khiển chiếu sáng Thành phố Hà Nội cho phép quản lý vận hành đến cấp tủ điều khiển; Phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát của Trung tâm điều khiển tại các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường có mật độ giao thông cao, các trục đường hướng tâm và các trục đường quan trọng xa trung tâm.

5. Qui mô đầu tư dự kiến: Mở rộng qui mô kiểm tra kiểm soát từ Trung tâm cho 183 tủ điều khiển chiếu sáng công cộng theo giải pháp mở (Ngoài 123 tủ điều khiển chiếu sáng hiện có); Nâng cao hiệu quả kiểm soát cho 123 tủ điều khiển chiếu sáng hiện có; Nâng cấp phần mềm điều khiển (Sử dụng công nghệ đường truyền hiện đại, đạt hiệu quả cao); Tăng cường các thiết bị điều khiển.

6. Nội dung chuẩn bị đầu tư: Công tác khảo sát phục vụ lập dự án và thiết kế cơ sở; thỏa thuận các số liệu kỹ thuật; Điều tra hệ thống công trình ngầm phục vụ lập dự án đầu tư; Lập dự án đầu tư; Thẩm định dự án đầu tư.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.961 triệu đồng.

8. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (Tạm tính): 400 triệu đồng (Bốn trăm triệu đồng)

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

9. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố cấp.

10. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư: Tháng 1/2010.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: Tổ chức triển khai lập dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; Khảo sát cụ thể hiện trạng phạm vi nghiên cứu; Phối hợp chặt chẽ với các Sở Ngành Thành phố để thỏa thuận các số liệu về kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất trong triển khai thực hiện; Đầu tư dự án hiệu quả, tránh lãng phí. Cơ cấu nguồn vốn phải thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của UBND Thành phố. Lưu ý về nội dung đầu tư tránh trùng lặp với các Dự án khác trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng Kế hoạch Hạ tầng Đô thị; Các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Qui hoạch – Kiến trúc, Thông tin và Truyền thông, Công thương; Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố Hà Nội (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở KH&ĐT(để b/c);
- Bộ phận 1 cửa  (P/hợp);
- Lưu: VP, ĐT(14 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 880/QĐ-KH&ĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu880/QĐ-KH&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2009
Ngày hiệu lực30/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 880/QĐ-KH&ĐT

Lược đồ Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu880/QĐ-KH&ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Đức Vũ
        Ngày ban hành30/12/2009
        Ngày hiệu lực30/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 880/QĐ-KH&ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng Trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố Hà Nội

            • 30/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực