Quyết định 881/1999/QĐ-TTg

Quyết định 881/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 881/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 881/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN THIÊN BÚT BƯỚC 1, GIAI ĐOẠN 1 TẠI XÃ NGHĨA CHÁNH, THỊ XÃ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (công văn số 1519/TT-UB ngày 28 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1359/TT-TCĐC ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 21,95 ha đất tại xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thị xã Quảng Ngãi sử dụng toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo trích sao bản đồ (tờ số 3 + 4 xã Nghĩa Chánh) do Sở Địa chính tỉnh Quảng Ngãi xác lập ngày 27 tháng 8 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công công trình;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Quảng Ngãi, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thị xã Quảng Ngãi, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Bộ Xây dựng,
- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi,
- Sở Địa chính tỉnh Quảng Ngãi,
- ủy ban nhân dân thị xã Quảng Ngãi,
- Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thị xã Quảng Ngãi,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các vụ : CN, VX,
- Lưu : NN (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 881/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu881/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1999
Ngày hiệu lực02/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 881/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 881/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 881/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu881/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành17/09/1999
        Ngày hiệu lực02/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 881/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 881/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng Công viên Thiên Bút bước 1, giai đoạn 1 xã Nghĩa Chánh, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

            • 17/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực