Quyết định 881/QĐ-BCT

Quyết định 881/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ Công thương ban hành

Quyết định 881/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Hoa đã được thay thế bởi Quyết định 1933/QĐ-BCT 2020 thuế chống bán phá giá bột ngọt xuất xứ Trung Hoa Inđônêxia và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 881/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Hoa


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 881/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3267/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều tra áp dụng biện pháp chng bán phá giá đi với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bột ngọt, phân loại theo mã HS 2922.42.20, được nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (mã vụ việc AD09). Nội dung chi tiết được nêu tại Thông báo kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày tính từ ngày được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Các Thứ trư
ng;
- Các website: Chính phủ; Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, ĐB, PC;
- V
ăn phòng BCĐLN HNQT về kinh tế;
- Lưu: VT, PVTM (08).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TẠM THỜI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM BỘT NGỌT CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
(Kèm theo Quyết định s 881/QĐ-BCT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thi

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

Các sn phẩm bột ngọt (còn được gọi là mỳ chính, Monosodium Glutamate, MSG, Mononatri glutamat, Monosodium L-glutamate, Sodium glutamate, Muối natri của acid glutamic).

b) Mục đích sử dụng chính

- Sử dụng trong chế biến thực phẩm, nấu ăn: Bột ngọt được người tiêu dùng sử dụng trực tiếp trong việc chế biến món ăn;

- Sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm gia vị khác như bột/hạt nêm, bột canh;

- Sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, nước chấm và nước sốt, mì gói;

- Sử dụng một khối lượng nhỏ hơn trong các sản phẩm không phải thực phẩm, chẳng hạn như chất tẩy rửa, mỹ phẩm và dược phẩm.

c) Mã s hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời được phân loại theo mã HS sau: 2922.42.20.

Mã số

Mô tả hàng hóa

Thuế ưu đãi

ACFTA

ATIGA

Phần VI

SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN

 

 

 

Chương 29

Hóa chất hữu cơ

 

 

 

2922

Hợp chất amino chức oxy.

 

 

 

 

- Axit - amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trlên, và este của chúng; muối của chúng:

 

 

 

2922.42

- - Axit glutamic và muối của nó:

 

 

 

2922.42.20

- - - Muối natri của axit glutamic (MSG)

20%

0%

0%

Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thi để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

2. Nước sản xuất/xuất khẩu hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời là hàng hóa có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và nước Cộng hòa In- đô-nê-xi-a (In-đô-nê-xi-a).

3. Mức thuế và danh sách các công ty bị áp dụng thuế chng bán phá giá tạm thời

STT

Tên công ty sản xuất, xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế chng bán phá giá tạm thời

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

TRUNG QUC

1

Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.

- Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited

3.832.982

VNĐ/Tấn

2

Tongliao Meihua Biological Sci-tech Co., Ltd.

- Meihua Holdings Group Co., Ltd.

- Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd.

- Tongliao Meihua Flavoring Food Co., Ltd.

3

No.1 Branch of Tongliao Meihua Bio-Technology Co., Ltd.

4

Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.

Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited

2.889.245

VNĐ/Tn

5

Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd

6

Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd

7

Fufeng Marketing Co., Ltd

Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd

8

Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd

9

Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd

10

COFCO Bio-Chemical Energy (Longjiang) Co., Ltd.

Jilin COFCO Bio- Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd

5.045.576

VNĐ/Tấn

11

Các công ty khác xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc

6.385.289

VNĐ/Tấn

IN-ĐÔ-NÊ-XI-A

12

Các công ty xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ In-đô-nê- xi-a

5.289.439

VNĐ/Tấn

4. Hiệu lực và thi hạn áp dụng thuế chng bán phá giá tạm thời

a) Hiệu lực

Thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời được ban hành.

b) Thi hạn áp dạng

Biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thời hạn áp dụng là 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực (trừ khi được gia hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 81 của Luật Quản lý ngoại thương s 05/2017/QH14).

c) Áp dụng thuế chng bán phá giá có hiệu lực trở về trước

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 81 Luật Quản lý Ngoại Thương, trong trường hợp kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế CBPG có hiệu lực trở về trước;

- Thuế CBPG được áp dụng có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày trước khi áp dụng thuế CBPG tạm thời nếu hàng hóa nhập khẩu được xác định bị bán phá giá; khối lượng hoặc số lượng hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam tăng nhanh đột biến trong giai đoạn từ khi tiến hành điều tra đến khi áp dụng thuế CBPG tạm thời và gây ra thiệt hại khó có khả năng khắc phục cho ngành sản xuất trong nước.

- Ví dụ, trong trường hợp thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực vào ngày 15 tháng 6 năm 2019 và sau khi kết thúc thi hạn điều tra chính thức, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức, biện pháp chống bán phá giá có thể được áp dụng có hiệu lực trở về trước tính từ ngày 17 tháng 3 năm 2019 đến ngày 14 tháng 6 năm 2019.

5. Thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời

Bước 1: Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

- Trường hợp 1: Nếu không xuất trình được C/O thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 6.385.289 VNĐ/Tấn.

- Trường hp 2: Nếu xuất trình được C/O từ các nước, vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc hoặc In-đô-nê-xi-a thì không phải nộp thuế chống bán phá giá tạm thời.

- Trường hp 3: Nếu xuất trình được C/O từ In-đô-nê-xi-a thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 5.289.439 VNĐ/Tấn

- Trường hợp 4: Nếu xuất trình được C/O từ Trung Quốc thì chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng (bản gốc) của công ty sản xuất hoặc các giấy tờ tương đương (bản gốc) chứng minh tên nhà sản xuất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận công ty sản xuất)

- Trường hợp 1: Nếu không xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên công ty nêu tại Cột 1 Điều 3 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 6.385.289 VNĐ/Tấn.

- Trường hợp 2: Nếu xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất nhưng không trùng vi tên của các công ty sản xuất tại Cột 1 Điều 3 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 6.385.289 VNĐ/Tấn.

- Trường hợp 3: Nếu xuất trình được Giấy chứng nhận công ty sản xuất từ Trung Quốc trùng với tên của các công ty nêu tại Cột 1 Điều 3 của Thông báo này thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra tên công ty xuất khẩu

- Trường hp 1: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại) trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc công ty thương mại liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 thì nộp mức thuế tương ứng theo hàng ngang tại Cột 3 Điều 3 của Thông báo này.

- Trường hợp 2: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại) không trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc các công ty thương mại liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 Điều 3 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá tạm thời là 6.385.289 VNĐ/Tấn.

6. Trình tự thủ tục tiếp theo của vụ việc

Sau khi Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thi, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước triển khai tiếp theo, cụ thể như sau:

- Điều tra tại chỗ;

- Tổ chức Phiên Tham vấn công khai;

- Gửi dự thảo kết luận điều tra cuối cùng cho bên liên quan để lấy ý kiến;

- Ban hành Kết luận điều tra cuối cùng.

7. Thông tin liên hệ

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa ch: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84(24)22205303

Thư điện tử: [email protected] (Anh Vũ Tuấn Nghĩa)

mai[email protected]it.gov.vn (Chị Trần Hoàng Mai)

Quyết định và Thông báo áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thể truy cập và tải xuống tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn: hoặc Cục Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 881/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu881/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2020
Ngày hiệu lực25/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2020
Cập nhật4 tháng trước
(28/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 881/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 881/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Hoa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 881/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Hoa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu881/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành18/03/2020
        Ngày hiệu lực25/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2020
        Cập nhật4 tháng trước
        (28/07/2020)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 881/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Hoa

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 881/QĐ-BCT 2020 áp dụng thuế chống bán phá đối với bột ngọt có xuất xứ Trung Hoa