Quyết định 882/1999/QĐ-TTg

Quyết định 882/1999/QĐ-TTg về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng đoạn đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 882/1999/QĐ-TTg Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội xây dựng từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 882/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT CHO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ - SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI ĐỂ XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG TỪ BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC ĐẾN VIỆN VẬT LÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 49/TTr-UB ngày 10 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1360/TT-TCĐC ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 55.904 m2 đất (bao gồm : 25.536 m2 tại các phường Cống Vị, Ngọc Khánh, quận Ba Đình và 30.368 m2 tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội) và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông công chính Hà Nội để xây dựng đoạn đường từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý (thuộc tuyến đường Ngọc Khánh - Đê Bưởi Nghĩa Đô).

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo bản vẽ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 do Viện Thiết kế quy hoạch xây dựng lập ngày 06 tháng 12 năm 1993, được kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận tại công văn số 609/KTST-QH ngày 25 tháng 3 năm 1997 (đoạn Đê Bưởi - Ngọc Khánh) và bản vẽ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 do Viện Thiết kế quy hoạch xây dựng Hà Nội xác lập ngày 31 tháng 12 năm 1996, được kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 25 tháng 3 năm 1997 (đoạn Đê Bưởi - Nghĩa Đô); Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội xác nhận ngày 02 tháng 8 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, tổ chức di chuyển dân đến nơi ở mới và sớm ổn định đời sống cho các hộ phải di chuyển;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Giao thông công chính Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ : Giao thông vận tải, Tài chính,
Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND thành phố Hà Nội,
- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố Hà Nội,
- Sở Giao thông công chính Hà Nội,
- Ban QLDA Giao thông đô thị,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, vụ CN,
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 882/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu882/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1999
Ngày hiệu lực02/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 882/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 882/1999/QĐ-TTg Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội xây dựng từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 882/1999/QĐ-TTg Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội xây dựng từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu882/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành17/09/1999
        Ngày hiệu lực02/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 882/1999/QĐ-TTg Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội xây dựng từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 882/1999/QĐ-TTg Ban Quản lý Dự án Giao thông đô thị - Sở Giao thông công chính Hà Nội xây dựng từ Bảo tàng Dân tộc học đến Viện Vật lý

            • 17/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực