Quyết định 882/QĐ-UBND

Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1488/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính xây dựng Sở Xây dựng Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 13 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 67/TTr-SXD ngày 20 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 677/TTr-VPUBND ngày 24 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 thủ tục hành chính mới ban hành; 13 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Lĩnh vực xây dựng

1

 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Ban hành mới

2

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

Ban hành mới

3

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị

Ban hành mới

4

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

Ban hành mới

5

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

Ban hành mới

6

 

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Ban hành mới

7

 

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

Ban hành mới

8

 

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Ban hành mới

9

 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Ban hành mới

10

 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Ban hành mới

11

 

Gia hạn giấy phép xây dựng

Ban hành mới

12

 

Cấp lại giấy phép xây dựng

Ban hành mới

13

 

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Ban hành mới

14

 

Cấp giấy phép di dời công trình

Ban hành mới

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

STT

Số TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực xây dựng

1

060838

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở xin xây dựng mới

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

2

 

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở xin sửa chữa, cải tạo

3

062760

Cấp giấy phép các loại công trình xin xây dựng mới

4

062995

Cấp giấy phép các loại công trình xin sửa chữa, cải tạo

5

060865

Cấp giấy phép xây dựng tạm

6

060831

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị (điện, thoát nước)

7

062891

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình có nguy cơ cháy nổ

8

060811

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

9

060782

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, cổng chào…, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được công nhận di tích cấp tỉnh

10

060818

Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được công nhận di tích cấp Bộ

11

063051

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở

12

063022

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với các loại công trình

13

063258

Gia hạn giấy phép xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 882/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu882/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2013
Ngày hiệu lực27/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 882/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu882/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành27/05/2013
        Ngày hiệu lực27/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Sở Xây dựng Bến Tre