Quyết định 883/1999/QĐ-TTg

Quyết định 883/1999/QĐ-TTg về việc giao đất tạm thời để phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 883/1999/QĐ-TTg giao đất tạm thời phục vụ thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá, Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 883/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT TẠM THỜI ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC THI CÔNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH NẠO NÉT SÔNG ĐA ĐỘ ĐOẠN TỪ CỐNG TRUNG TRANG ĐẾN CẦU VÀNG XÁ THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG THUỶ NÔNG ĐA ĐỘ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 41/TT-UB ngày 24 tháng 7 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1358/TT-TCĐC ngày 09 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 369.919,4 m2 tại các xã An Tiến, Trường Thọ, Bát Trang, Quang Trung, Quang Hưng và thị trấn An Lão, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng và giao cho Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng tạm thời toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để làm bãi chứa bùn, phục vụ việc thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn từ cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá thuộc Dự án nâng cấp hệ thống thuỷ nông Đa Độ.

Thời hạn sử dụng đất là 01 năm kể từ khi hoàn thành việc đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng.

Hết thời hạn sử dụng đất, Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403 có trách nhiệm khôi phục mặt bằng và bàn giao lại cho địa phương để đưa vào sản xuất.

Vị trí, ranh giới khu đất xác định theo các tờ bản đồ địa chính (trích đo) tỷ lệ 1/1000 (gồm 7 tờ) do Sở Địa chính thành phố Hải Phòng xác lập tháng 01 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm:

1. Xác định mốc giới khu đất cụ thể trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất, bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Tổng cục Địa chính,
- ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,
- Sở Địa chính thành phố Hải Phòng,
- Ban quản lý Dự án thuỷ lợi 403,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, Vụ : CN,
- Lưu : NN (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 883/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu883/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1999
Ngày hiệu lực17/09/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 883/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 883/1999/QĐ-TTg giao đất tạm thời phục vụ thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá, Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 883/1999/QĐ-TTg giao đất tạm thời phục vụ thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá, Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu883/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành17/09/1999
        Ngày hiệu lực17/09/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 883/1999/QĐ-TTg giao đất tạm thời phục vụ thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá, Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 883/1999/QĐ-TTg giao đất tạm thời phục vụ thi công hạng mục công trình nạo nét sông Đa Độ đoạn cống Trung Trang đến cầu Vàng Xá, Hải Phòng

            • 17/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực