Quyết định 888/1999/QĐ-TTg

Quyết định 888/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 888/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 888/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN PHÍA NAM THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 1609/TT-UB ngày 13 tháng 8 năm 1999), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1354/TT- TCĐC ngày 08 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 464.700 m2 đất thuộc xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế để xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế theo đúng Dự án đầu tư đã được duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản vẽ hiện trạng khu đất, tỷ lệ 1/2000 do Sở Địa chính tỉnh Thừa Thiên Huế xác lập ngày 19 tháng 7 năm 1999.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

1. Xác định cụ thể mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính nhà nước;

2. Hướng dẫn thực hiện việc đền bù thiệt hại cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi, giải tỏa mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình;

3. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, kiến trúc xây dựng và bảo vệ môi trường theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Tài chính,
Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,
- Sở Địa chính tỉnh Thừa Thiên Huế,
- Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Huế
(20 Trần Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế),
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
các Vụ CN, KG,
- Lưu : NN (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 888/1999/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu888/1999/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/1999
Ngày hiệu lực02/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 888/1999/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 888/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 888/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu888/1999/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành17/09/1999
        Ngày hiệu lực02/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 888/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 888/1999/QĐ-TTg giao đất xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

            • 17/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực