Quyết định 889/QĐ-BTP

Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 về mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở: TP/HG-2014-TDHĐ.

Kích cỡ của Sổ được thống nhất sử dụng khổ giấy (210 x 297mm).

Điều 2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức in và phát hành Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo mẫu quy định tại Quyết định này đảm bảo sử dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL( ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 889/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu889/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 889/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu889/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 889/QĐ-BTP năm 2014 mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

            • 21/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực