Quyết định 889/QĐ-TTg

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2008 về việc kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, huyện Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 889/QĐ-TTg kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 889/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾT THÚC THÍ ĐIỂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT DẤU ĐỐI VỚI CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THỊ XÃ TRÀ VINH, HUYỆN CẦU NGANG THUỘC TỈNH TRÀ VINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, huyện Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các cơ quan có liên quan, xem xét, xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh từ kết quả thí điểm cơ chế một dấu tại TP. Hồ Chí Minh và tại tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TTĐT, Công báo;
- Lưu Văn thư, TCCV (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 889/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu889/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực11/07/2008
Ngày công báo24/07/2008
Số công báoTừ số 419 đến số 420
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 889/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 889/QĐ-TTg kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 889/QĐ-TTg kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu889/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực11/07/2008
        Ngày công báo24/07/2008
        Số công báoTừ số 419 đến số 420
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 889/QĐ-TTg kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 889/QĐ-TTg kết thúc thí điểm cải cách hành chính theo cơ chế một dấu quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

             • 11/07/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/07/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/07/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực