Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH

Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH về cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269 do Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Cạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269


BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC CẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 890/2002/QĐ-BCVTTH

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƯỚC CÀI ĐẶT, CƯỚC THUÊ BAO, CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP VNN1260, VNN1269 

GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 17/06/1997của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc: Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn;
Căn cứ Quyết định số 480/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13/6/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoại công cộng (PSTN); Căn cứ  Quyết định số 2123/QĐ-GCTT ngày 28/6/2002 của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, về việc ban hành cước cài đặt, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN 1260, VNN 1269;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông - Tin học Bưu điện tỉnh
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269.

Điều 2. Mức giá quy định tại Điều 1 là mức giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng và cước viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2002. Các quyết định trước đây đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng BC-VT-TH, KT-TK-TC,KH-XDCB, Giám đốc Công ty Điện báo - Điện thoại, Trưởng các Bưu điệnhuyện trực thuộc Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 

BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN
GIÁM ĐỐC 
Chu Hồng Tuấn

BẢNG CƯỚC

CÀI ĐẶT, CƯỚC THUÊ BAO, CƯỚC TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP VNN1260, VNN1269
(Chưa bao gồm thuế GTGT)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ/2002-BCVTTH, ngày 15 tháng 7 năm 2002 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn)  

1- Cước cài đặt:

1.1- Đối với thuê bao truy nhập Internet gián tiếp quamạng điện thoại công cộng

(Có account riêng): 90.000 đồng/thuê bao-lần.

1.2- Đối với thuê bao sử dụng dịch vụ VNN 1269 qua mạng điện thoại công cộng: 70.000 đồng/lần.

(Chỉ thu khi khách hàng yêu cầu Bưu điện đến nhà thuê bao để thực hiện cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng dịch vụ VNN 1260,VNN 1269. Nếu khách hàng tự thực hiện cài đặt hoặc yêu cầu Bưu điện hỗ trợ cài đặt và sử dụng qua điện thoại, fax hoặc Email, thì không thu cước cài đặt).

2- Cước thuê bao hộp thư điện tử: 27.273 đồng/thuêbao/tháng

(Không thu cước thuê bao dịch vụ gọi VNN 1260, VNN 1269)

3- Cước truy nhập Internet gián tiếp qua mạng điện thoạicông cộng:

3.1- Dịch vụ VNN 1260

Đơnvị tính: đồng/phút

Thời gian

Từ 07 giờ đến 19 giờ trong ngày (Trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật)

Từ sau 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày và từ 07 giờ đến 19 giờ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Từ 0 giờ đến 07 giờ trong ngày và từ sau 19 giờ đến 07 giờ sáng ngày hôm sau đối với các ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật

Mức cước

180

100

40

3.2- Dịch vụ VNN 1269

Đơnvị tính: đồng/phút

Thời gian sử dụng của thuê bao trong tháng

Đến 10 giờ

Từ trên 10 giờ đến 20 giờ

Từ trên 20 giờ đến 30 giờ

Từ trên 30 giờ đến 50 giờ Trên 50 giờ

Mức cước

150

130

100

70

40

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 890/2002/QĐ-BCVTTH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu890/2002/QĐ-BCVTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2002
Ngày hiệu lực01/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 890/2002/QĐ-BCVTTH

Lược đồ Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu890/2002/QĐ-BCVTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýChu Hồng Tuấn
        Ngày ban hành15/07/2002
        Ngày hiệu lực01/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 890/2002/QĐ-BCVTTH cước cài đặt, cước thuê bao, cước truy nhập Internet gián tiếp VNN1260,VNN1269

            • 15/07/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực