Quyết định 891/2000/QĐ-UB

Quyết định 891/2000/QĐ-UB về giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành

Quyết định 891/2000/QĐ-UB giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 1124/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 12/05/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 891/2000/QĐ-UB giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 891/2000/QĐ-UB

Sơn la, ngày 22 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND.

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - vật giá - Cục thuế tại tờ trình số : 277/TT-LN ngày 17/5/2000 về việc qui định giá thóc tính thuế sử dụng đất nôngnghiệp năm 2000 và đầu năm 2001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau :

- Các huyện, thị xã nằm dọc đường quốc lộ 6 ( Thuận châu, Thị xã, Mai sơn, Yên châu, Mộc châu).

Những nơi có điều kiện giao thông thuận lợi giá : 2000đ/kg

Những nơi còn lại giá : 1800 đ/kg.

- Các huyện còn lại ( Mường la, Quỳnh Nhai, Sông mã, Phù yên, Bắc yên)

Những nơi có điều kiện giao thông thuận lợi giá : 2000đ/kg.

Những nơi còn lại giá : 1600đ/kg

Riêng huyện Quỳnh Nhai chỉ có một mức giá : 1800đ/kg

Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành, UBND các huyện, thị xã căn cứ vào mức giá qui định tại điều 1 ra quyết định mức giá cụ thể cho từng xã.

Điều 3. Thực hiện thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền, trường hoưự đặc biệt nếu thu bằng hiện vật do UBND tỉnh quyết định.

Trong trường hợp giá thóc tại thị trường các huyện, thị xã có biến động lớn không phù hợp với qui định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo sau.

Điều 4: Cục thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài chính - vật giá, hướng dẫn việc thực hiện trong toàn tỉnh.

Điều 5. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá, Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c)
- Tổng cục thuế ( b/c)
- Như điều 5 (t/h)
- Lưu VP

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Lê Bình Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 891/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu891/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2000
Ngày hiệu lực22/05/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 891/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 891/2000/QĐ-UB giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 891/2000/QĐ-UB giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu891/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLê Bình Thanh
        Ngày ban hành22/05/2000
        Ngày hiệu lực22/05/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 891/2000/QĐ-UB giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 891/2000/QĐ-UB giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Sơn La