Quyết định 891/QĐ-BKHCN

Quyết định 891/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Cải cách điện dùng cho đường dây trên không có điện án danh nghĩa lớn hơn 1000V và Cầu chảy cao áp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Cải cách điện dùng cho đường dây trên không


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 891/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 4 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1)

TCVN 7998-1 : 2009

IEC 60383-1 : 1993

Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V

- Phần 1: Cái cách điện bằng gốm hoặc thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

2)

TCVN 7998-2 : 2009

IEC 60383-2 : 1993

Cái cách điện dùng cho đường dây trên không có điện áp danh nghĩa lớn hơn 1000V

- Phần 2: Cách điện kiểu treo và bộ cách điện dùng cho hệ thống điện xoay chiều - Định nghĩa, phương pháp thử nghiệm và tiêu chí chấp nhận

3)

TCVN 7999-1 : 2009

IEC 60282-1 : 2005

Cầu chảy cao áp - Phần 1: Cầu chảy giới hạn dòng điện

4)

TCVN 7999-2 : 2009

IEC 60282-2 : 2008

Cầu chảy cao áp - Phần 2: Cầu chảy giải phóng khí

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 891/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu891/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2009
Ngày hiệu lực27/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước

Download Văn bản pháp luật 891/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Cải cách điện dùng cho đường dây trên không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Cải cách điện dùng cho đường dây trên không
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu891/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Quốc Thắng
        Ngày ban hành27/05/2009
        Ngày hiệu lực27/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Cải cách điện dùng cho đường dây trên không

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 891/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia Cải cách điện dùng cho đường dây trên không

            • 27/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực