Quyết định 895/QĐ-UBND

Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tại vị trí bờ kè Cổ Chiên đoạn phường 2 đến đường Lưu Văn Liệt

Nội dung toàn văn Quyết định 895/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2 Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ VĨNH LONG TẠI VỊ TRÍ BỜ KÈ CỔ CHIÊN ĐOẠN PHƯỜNG 2 ĐẾN ĐƯỜNG LƯU VĂN LIỆT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 254/TTr-SXD ngày 23/4/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch mở rộng đường giao thông từ công trình bờ kè phường 2 đến đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mở rộng đường giao thông từ công trình bờ kè Cổ Chiên đoạn phường 2, thành phố Vĩnh Long đến đường Lưu Văn Liệt phường 2, thành phố Vĩnh Long, cụ thể trước đây quy hoạch là 16m (7-6-3)m nay điều chỉnh lại là 11,4m (2,4-6-3)m, đúng theo ranh giới thu hồi đất thực tế, để triển khai dự án.

Điều 2. Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm:

1. Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long phối hợp với các đơn vị có liên quan công bố công khai và quản lý quy hoạch điều chỉnh được duyệt, cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch điều chỉnh được duyệt.

3. Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định, có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 895/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu895/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 895/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 895/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 895/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2 Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu895/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 895/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2 Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 895/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường 2 Vĩnh Long

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực