Quyết định 898/QĐ-UBND

Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu tái định cư - dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, một phần quy hoạch đất ở chuyển sang đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 898/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TÁI ĐỊNH CƯ - DÂN CƯ BẮC MỸ THUẬN GIAI ĐOẠN 2, MỘT PHẦN QUY HOẠCH ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT XÂY DỰNG KHU HÀNH CHÍNH XÃ TÂN NGÃI, THÀNH PHỐ VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Xét Tờ trình số 271/TTr-SXD ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chức năng khu đất ở tại dự án khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 thành đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại dự án khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2, cụ thể: Khu 3, với chức năng là đất ở, diện tích 3.156,16m2, nằm trong khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận (giai đoạn 2) điều chỉnh thành khu đất xây dựng khu hành chính xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm:

1. Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long phối hợp với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất các đơn vị có liên quan công bố công khai và quản lý quy hoạch điều chỉnh được duyệt, cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện quy hoạch điều chỉnh theo đúng quy định, có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2013
Ngày hiệu lực21/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 898/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 898/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu898/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành21/05/2013
        Ngày hiệu lực21/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 898/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 898/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư dân cư Bắc Mỹ Thuận

            • 21/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực