Quyết định 899/QĐ-TTg

Quyết định 899/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 899/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (Tờ trình số 696/TTr-UBND ngày 28 tháng 04 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 796/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 6 năm 2008 và Tờ trình số 893/TTr-BTĐKT ngày 26 tháng 6 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 19 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái;

2. Ban Văn phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái;

3. Công ty Cổ phần Thành công, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

4. Phòng Nghiệp vụ-Chính sách, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái;

5. Quỹ Tín dụng nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

6. Phòng Kế hoạch Đầu tư, Sở Công nghiệp tỉnh Yên Bái;

7. Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm tỉnh Yên Bái;

8. Trung tâm Lưu trữ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

9. Ông Lưu Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

10. Ông Vũ Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái;

11. Ông Lê Đức Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

12. Ông Đinh Văn Sơn, Trưởng phòng Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

13. Bà Đặng Thị Mai, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

14. Ông Phạm Văn Rỡ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, tỉnh Yên Bái;

15. Bà Bùi Thị Chính Liêm, Trưởng ban Ban Kinh tế-Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái;

16. Bà Hà Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính, tỉnh Yên Bái;

17. Ông Trần Đức Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh Yên Bái;

18. Bà Phạm Thị Hiền, Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái;

19. Bà Trần Thị Kim Hồng, Trưởng phòng Phòng Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 899/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu899/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 899/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 899/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 899/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu899/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực14/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 899/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 899/QĐ-TTg tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

            • 14/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực