Quyết định 90/2002/QĐ-TTg

Quyết định 90/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 90/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2002 


 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN SA PA THÀNH VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số1678/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (tờ trình số 380 /TT-UB ngày 07 tháng 5 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa, tỉnh Lào Cai thành Vườn quốc gia trong hệ thống các Khu rừng đặc dụng Việt Nam. Bao gồm các nội dung sau:

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Hoàng Liên.

2. Vị trí, ranh giới và toạ độ địa lý:

- Vị trí: Vườn quốc gia Hoàng Liên nằm trên địa bàn các xã: San Sả Hồ, Lao Chải, Tả Van, Bản Hồ (huyện Sa Pa) và một phần các xã Mường Khoa, Thân Thuộc (huyện Than Uyên), tỉnh Lào Cai.

- Ranh giới:

Phía Đông giáp các xã: Tả Phời (thị xã Lào Cai), Thành Kim, Nậm Sài, Nậm Cang (huyện Sa Pa), xã Nậm Xé (huyện Văn Bàn).

Phía Tây giáp huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu.

Phía Nam giáp các xã: Hố Mít, Pắc Ta, Nậm Cần (huyện Than Uyên).

Phía Bắc giáp các xã: Tả Giàng Phình, Tả Phìn, Bản Khoang, Trung Trải (huyện Sa Pa).

- Toạ độ địa lý:

+) Từ 220 07’ đến 220 23’ vĩ độ Bắc.

+) Từ 1030 00’ đến 1040 00’ kinh độ Đông.

3. Quy mô diện tích và các phân khu chức năng:

Tổng diện tích là: 29.845 ha

- Trong đó gồm:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 11.875 ha

- Phân khu phục hồi sinh thái: 17.900 ha

Phân khu hành chính, du lịch, dịch vụ: 70 ha

Diện tích vùng đệm của Vườn quốc gia Hoàng Liên là 38.724 ha, bao gồm: Thị trấn Sa Pa, các xã Sa Pả, Lao Chải, Hầu Thào, Sử Pán, Bản Hồ, Nậm Sài, Nậm Cang (huyện Sa Pa); xã Nậm Xé (huyện Văn Bàn); xã Hố Mít, Thân Thuộc, Mường Khoa (huyện Than Uyên) - tỉnh Lào Cai và các xã Bản Pho, Bình Lư (huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu).

4. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Bảo tồn hệ sinh thái rừng núi cao thuộc hệ thống núi Hoàng Liên với kiểu sinh thái đặc trưng á nhiệt đới.

- Bảo vệ đa dạng sinh học với nhiều loài động, thực vật hoang dã quý hiếm và đặc hữu. Phục hồi các hệ sinh thái rừng và cảnh quan, tạo điều kiện cho các loài động, thực vật tồn tại và phát triển.

- Nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường. Phát triển du lịch sinh thái, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm:

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Hoàng Liên và Dự án đầu tư xây dựng phát triển vùng đệm của Vườn quốc gia Hoàng Liên theo các quy định hiện hành.

Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án phát triển du lịch sinh thái thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Điều 3. Về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định về tổ chức và bộ máy của Vườn quốc gia Hoàng Liên trên cơ sở những quy định tại Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Thuỷ sản,
- Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ,
- Tổng cục Địa chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- HĐND, UBND tỉnh Lào Cai,
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Toà án Nhân dân tối cao,
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao,
- Cơ quan TW của các Đoàn thể,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
Lưu: NN (5), VT,

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2002
Ngày hiệu lực27/07/2002
Ngày công báo10/08/2002
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 90/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 90/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 90/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu90/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành12/07/2002
        Ngày hiệu lực27/07/2002
        Ngày công báo10/08/2002
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 90/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 90/2002/QĐ-TTg chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sa Pa thành Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai

            • 12/07/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực