Quyết định 90-CP

Quyết định 90-CP năm 1978 sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ tài chính do Hội đồng Chính phủ ban hành

Quyết định 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy bộ tài chính đã được thay thế bởi Nghị định 155-HĐBT quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính và được áp dụng kể từ ngày 15/10/1988.

Nội dung toàn văn Quyết định 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy bộ tài chính


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào bản Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ và bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế đã ban hành kèm theo nghị định của Hội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 01-11-1973;
Căn cứ vào nghị định của Hội đồng Chính phủ số 61-CP ngày 29-3-1974 ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính như sau:

1. Thành lập hai vụ: Vụ quản lý ngân sách Nhà nước và Vụ cân đối tài chính và kế toán quốc gia trên cơ sở sáp nhập bốn vụ hiện có là Vụ cân đối tài chính, Vụ quản lý ngân sách, Vụ ngân sách địa phương, Vụ đầu tư và quản lý tài sản cố định.

2. Thành lập Vụ quản lý ngoại tệ và tài vụ ngoại thương trên cơ sở sáp nhập hai vụ hiện có là Vụ quản lý ngoại tệ và Vụ tài vụ ngoại thương.

3. Thành lập Vụ quản lý các kinh phí về quốc phòng và tài vụ bộ đội làm kinh tế (gọi tắt là Vụ I) trên cơ sở của phòng cấp phát đặc biệt hiện nay.

4. Tách Vụ thuế tập thể và cá thể thành hai vụ mới:

- Vụ thuế nông nghiệp,

- Vụ thuế công thương nghiệp.

5. Tách ba vụ hiện có là Vụ tài vụ công nghiệp xây dựng, Vụ tài vụ thương nghiệp giao thông, Vụ tài vụ nông lâm thủy lợi thành năm vụ mới, bao gồm :

- Vụ tài vụ công nghiệp nặng,

- Vụ tài vụ công nghiệp nhẹ,

- Vụ tài vụ thương nghiệp và vật tư,

- Vụ tài vụ giao thông – thủy lợi,

- Vụ tài vụ nông nghiệp – lâm nghiệp.

6. Đổi tên Vụ cán bộ và đào tạo thành Vụ tổ chức và cán bộ.

7. Đổi tên Vụ chế độ kế toán và báo biểu thành Vụ chế độ kế toán và kiểm tra kế toán.

Điều 2. – Mỗi Vụ trên đây do một vụ trưởng phụ trách, có một số phó vụ trưởng giúp việc.

Điều 3. – Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi vụ do đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định trên cơ sở bộ máy tổ chức gọn, nhẹ, làm việc có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. – Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 90-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu90-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/1978
Ngày hiệu lực03/05/1978
Ngày công báo30/04/1978
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/1988
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy bộ tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy bộ tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu90-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành18/04/1978
        Ngày hiệu lực03/05/1978
        Ngày công báo30/04/1978
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/1988
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy bộ tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 90-CP sửa đổi tổ chức bộ máy bộ tài chính